Aktualności

17.04.2018

Wykup przymusowy akcji - cena

Zarząd Yawal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Herbach, działając w oparciu o przepis art. 417 § 2 k.s.h. w zw. z art. 418 § 3 k.s.h. informuje, iż cena wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji na zasadzie przepisu art. 418 k.s.h.,...

Czytaj więcej

27.03.2018

Wykup przymusowy akcji

Yawal Spółka Akcyjna z siedzibą Herbach uprzejmie informuje akcjonariuszy, że w dniu 16 marca 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach podjęło uchwałę nr 3 w sprawie przymusowego wykupu...

Czytaj więcejPartnerzy