19 Maja, 2023

Yawal SA partnerem wydarzenia „Droga do zawodu”

W kwietniu oraz maju odbyły się autorskie wykłady Macieja Franty, właściciela „Franta Group” pod hasłem „Droga do zawodu”.

Spotkania odbywały się w ramach Akademii A&B, organizowanej przez czasopismo Architektura&Biznes i przeznaczone były dla studentów architektury, którzy chcieli dowiedzieć się czegoś więcej na temat planowania swojej kariery zawodowej już na etapie studiów. Pierwszy wykład odbył się 27 kwietnia na Politechnice Krakowskiej w Krakowie, a drugi 11 maja na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Wykłady miały na celu edukację studentów i studentek w sposób wykraczający poza ramy instytucjonalne wyższych uczelni – uczestnicy mieli okazję poznać tajniki zawodu architekta z pierwszej ręki, od osoby uprawiającej go na co dzień. Jest to bardzo ważne, ponieważ w ramach edukacji akademickiej nie zawsze jest miejsce na kontakt z czynnymi zawodowo architektami, którzy będą w stanie przekazać studentom informacje spoza programu nauczania. Mogą oni na przykład podpowiedzieć, w jaki sposób radzić sobie z realnymi problemami, które napotyka się na swojej drodze zawodowej. Organizatorom zależało na tym, aby studentki i studenci architektury jeszcze przed rozpoczęciem planowania drogi zawodowej mogli uczyć się od najlepszych, dążyli na podstawie otrzymanej wiedzy do znalezienia własnych rozwiązań, podejmowali wyzwania oraz mieli świadomość tego, że obecnie wiodącym tematem w polskiej architekturze jest jakość środowiska zurbanizowanego oraz poszukiwanie rozwiązań, które pozwalają czynić miasta lepszymi przestrzeniami dla wszystkich jego mieszkańców.

Yawal S.A. od wielu lat prowadzi dialog ze środowiskiem architektów, aby wspólnie wymieniać doświadczenia oraz odpowiadać na ich potrzeby nie tylko za pomocą oferty produktowej. Firma za swój cel stawia sobie również nie tylko minimalizowanie negatywnego wpływu wywieranego na środowisko do czego zobowiązała się przystępując do UN Global Compact, ale idzie o krok dalej – wyprzedzając wiele polskich firm, zdecydowała się wywierać pozytywny wpływ, również poprzez edukację młodych architektów. Z tego też względu Yawal stał się jednym z partnerów wydarzenia.