6 Września, 2023

Final S.A spółka Grupy Yawal świętuje 25-lecie istnienia.

Final S.A rodzinna firma z polską tradycją świętuje 25-lecie istnienia.

Założona w Dąbrowie Górniczej 14 sierpnia 1998 roku przez wizjonera i przedsiębiorcę Edmunda Mzyka tłocznia aluminium FINAL S.A., od samego początku swojego istnienia postawiła na jakość, innowacyjność i nieustanny rozwój.

Pomysł zainwestowania w proces tłoczenia aluminium był częścią strategii rozwoju produkcji architektonicznych systemów aluminiowych pod nazwą Yawal System, zaprojektowany w 1990 roku pierwszy polski, pionierski system do konstruowania fasad budynków. Integracja wstecz dała pełną kontrolę nad jakością procesu produkcji profili aluminiowych. Dzięki pasji, zaangażowaniu i wizji Założyciela dynamiczny rozwój firmy FINAL S.A. trwa nieprzerwanie już od 25 lat, dostarczając profile aluminiowe dla wielu branż inżynieryjnych na rynku międzynarodowym. FINAL S.A. jest wszędzie tam, gdzie ceniona jest precyzja solidność i jakość surowców oraz stabilność procesu tłoczenia. 

Prowadzone obecnie przez drugie pokolenie rodziny Mzyk przedsiębiorstwo kontynuuje misję i wizję swojego Założyciela. Obecna Właścicielka, Karolina Mzyk-Callias, podtrzymując rodzinne tradycje, wprowadza nową energię oraz międzynarodowe doświadczenie nie zapominając jednocześnie o wartościach i długotrwałych relacjach z klientami. Zasada "jakość to nasza tradycja" jest dla Niej niezmiernie ważna.

Znaczenie tradycji jest głęboko zakorzenione w działalności FINAL S.A. Firma czerpie z wieloletniego doświadczenia, dostosowując je do współczesnych wymogów rynku. Jest to dowód na to, że polska przedsiębiorczość może być konkurencyjna na arenie międzynarodowej, oferując produkty najwyższej jakości, wytwarzane z coraz bardziej zrównoważony i przyjazny dla środowiska sposób.

Obecnie FINAL S.A. jest częścią Grupy Kapitałowej Yawal, co pozwala na korzystanie z synergii i doświadczenia wynikającej z działania w ramach kompetencji przetwarzania aluminium. Dzięki temu, Spółka może skuteczniej realizować swoją strategię, osiągać ambitne cele oraz stawiać czoła wyzwaniom rynkowym jako element większej całości.

„Przedsiębiorczość jest w Naszej rodzinie od pokoleń, mamy ją w DNA. Ja od małego byłem jej uczony, tak samo moje dzieci były, a teraz są uczone tego moje wnuki. Rodzina, tradycja to najważniejsze wartości w Naszym życiu. Razem z tymi wartościami przekazałem dalej innowacje, dbałość o jakość oraz potrzebę ciągłego rozwoju. Jestem pewny, że dzięki temu Final SA jak i pozostałe Spółki Grupy Yawal będą ciągle się rozwijać" – Powiedział Edmund Mzyk – Założyciel Final S.A

 

TECHNOLOGIA OD POKOLEŃ

Od początku swej działalności, FINAL S.A. traktował innowacyjność jako dźwignię wzrostu, obecnie ta zasada wspiera w sposób szczególny założenia zrównoważonego rozwoju. Osiąganie ambitnych wyników redukcji CO2 – do 2030 roku spółka zamierza zmniejszyć ten poziom aż o 30% - wymaga od przedsiębiorstw nowego spojrzenia na procesy produkcji oraz stosowaną technologię, co jest przyczynkiem do wielu cennych innowacji. Na chwilę obecną FINAL dysponuje czterema nowoczesnymi liniami produkcyjnymi, zlokalizowanymi w trzech zakładach - Dąbrowa Górnicza, Kuchary oraz Herby. Zdolność produkcyjna parku maszynowego to aż 26 tysięcy ton profili rocznie. Automatyzacja oraz skrupulatna kontrola jakości stanowią fundament funkcjonowania przedsiębiorstwa i będą zawsze strategicznym wyznacznikiem sukcesu.

„25 lat to szmat czasu! Wiele wielkich rzeczy się wydarzyło. Nasza cegiełka jest niewielka w skali kraju, ale bardzo istotna dla bliskiej społeczności. Organizacje jak nasza tworzą miejsca pracy, wprowadzają innowacje, budują wartość i majątki które przekładają się na siłę naszej społeczności – tej w skali mikro jaki i makro, czyli Polski.

Siła i sukces, który osiągnęliśmy w Final, reputacja, którą zbudowaliśmy i która nas cieszy NIE leży w aluminium, które produkujemy, ale w LUDZIACH, którzy z pasją i determinacją każdego dnia przychodzą do pracy. Ten sukces jest Nasz wspólny.

Przez te wszystkie lata wiele przeżyliśmy. Razem świętowaliśmy momenty triumfalne ciesząc się z nowych klientów, wypracowanych bonusów oraz innowacji, które wprowadzaliśmy. Przy tych okazjach towarzyszył nam śmiech. Smutek razem pocieszaliśmy, kiedy zabrakło wyników sprzedaży podczas kryzysów, razem się uczyliśmy i razem rozwijaliśmy dla naszych klientów.

Razem dbamy o siebie nawzajem i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Dbając o środowisko tworzymy kompleksowe rozwiązania aluminiowe, zapewniające komfort i bezpieczeństwo. Nadajemy realny kształt marzeniom!”powiedziała Karolina Mzyk Callias Właścicielka Grupy Yawal oraz Prezes Final S.A. podczas spotkania z pracownikami z dniu Jubileuszu.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŚRODOWISKO

FINAL S.A. zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką niesie za sobą działalność przemysłowa dla środowiska naturalnego. Dlatego wejście na drogę zrównoważonego rozwoju opartego o dyrektywy ONZ było nie tylko kwestią czasu, ale przede wszystkim świadomym wyborem i decyzją strategiczną w jednym.  "Myśl globalnie, działaj lokalnie" jest wpisana w DNA firmy. Jesteśmy częścią organizacji Global Compact, inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ. To międzynarodowe środowisko wymiany najlepszych praktyk oraz edukacji z zakresu sustailability.

Myślimy i działamy ekologicznie. Zarówno procesy produkcyjne, jak i produkty końcowe firmy są planowane z myślą o ekologii. Aluminium, które jest sercem działalności, jest jednym z najbardziej zrównoważonych materiałów. To metal, który jest w 100% nadający się do recyklingu a jego ponowne przetwarzanie zużywa tylko 5% energii, w porównaniu z produkcją pierwotną. Szacuje się, że obecnie ponad 75% aluminium, które kiedykolwiek wyprodukowano, nadal jest w użyciu.

Spółka stale dąży do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, optymalizując procesy produkcyjne, ograniczając emisję CO2, maksymalizując recykling i zasoby, a także inwestując w energię odnawialną. Każdy etap produkcji, od projektu do dostawy, jest starannie monitorowany pod kątem wpływu na środowisko.

Już od początku istnienia swojej działalności Final podjął decyzję o prowadzeniu biznesu w sposób etyczny i społecznie odpowiedzialny, dlatego w sierpniu 2023 roku spółka ogłosiła, że jej procesy produkcyjne wykorzystują wyłącznie wlewki aluminiowe, które są odlewane z pierwotnego oraz wtórnego aluminium pozyskiwanego poza terytorium Rosji.

CZŁONKOSTWO W GLOBAL COMPACT

Przystąpienie do Global Compact oznacza, że FINAL S.A. zobowiązała się do realizacji dziesięciu zasad tej inicjatywy, które dotyczą praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją. Przez swoje działania, przedsiębiorstwo dąży do osiągnięcia wybranych przez siebie kilku z 17 celów zrównoważonego rozwoju, zgodnie z założeniami ONZ na rzecz 2030 roku.

Firma jest aktywnym uczestnikiem programów mających na celu ochronę środowiska i promowanie zrównoważonego rozwoju. Prowadzi szereg inicjatyw w tym zakresie, takich jak programy edukacyjne, działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych, czy wspieranie lokalnej społeczności.

Zrównoważony rozwój, odpowiedzialność za środowisko i aktywne działanie na rzecz społeczności to elementy, które stały się integralną częścią działalności FINAL S.A. Łącząc swoją działalność z troską o środowisko, Final potwierdza, że odpowiedzialny biznes jest możliwy i przynosi korzyści nie tylko dla biznesu, ale także dla społeczeństwa i planety.

FINAL S.A. wchodzi w trzecią dekadę swojego istnienia z podniesioną głową. Wieloletnia tradycja, doświadczenie, stabilność i zaangażowanie w rozwój pozwoliły osiągnąć sukces i zdobyć solidną pozycję na rynku. 25-lecie istnienia to okazja do świętowania, ale także do refleksji nad przyszłością i dalszymi planami.