Aktualności

27.03.2018

Wykup przymusowy akcji

Yawal Spółka Akcyjna z siedzibą Herbach uprzejmie informuje akcjonariuszy, że w dniu 16 marca 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach podjęło uchwałę nr 3 w sprawie przymusowego wykupu...

Czytaj więcej
Partnerzy