15 Marca, 2022

Prezes Yawal S.A. Tomasz Sęk z tytułem Osobowość Branży 2021.

OSOBOWOŚĆ BRANŻY to wyróżnienie specjalne, przyznawane przez Redakcję i Radę Naukową miesięcznika „Builder” szefom firm – osobowościom branży, za efektywne zarządzanie, skuteczne poszerzanie potencjału i przewagi konkurencyjnej firmy, jak również za przedsiębiorczość i intuicję biznesową oraz wspieranie istotnych dla rozwoju branży inicjatyw.

W tym roku do grona osób wyróżnionych tym tytułem dołączył Prezes Yawal S.A. Tomasz Sęk.


TOMASZ SĘK, Absolwent Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia Executive MBA na Aix-Marseille University oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania AGH. Jest również absolwentem programu Personal Leadership Harvard Business Review.

Karierę zawodową rozpoczął w 2004 roku w ArcelorMittal Poland na stanowisku kierownika procesów produkcyjnych. Przez kolejne 10 lat pracował dla Harsco Corporation. Pełnił tam m.in. funkcję Dyrektora Operacyjnego oraz Dyrektora Zarządzającego w regionie CEE. Od 2017 r. był związany z Grupą Kapitałową Boryszew-Impexmetal. Z początkiem kwietnia 2019 roku objął funkcję Prezesa Zarządu Yawal SA, gdzie odpowiada za budowę długofalowej strategii rozwoju Grupy Yawal. Tomasz Sęk jest członkiem wielu stowarzyszeń z sektora metalowego oraz budownictwa. Od sierpnia 2021 roku zasiada w Radzie Polskiego Stowarzyszenia Aluminium 

Nowa strategia kierunkiem rozwoju Grupy Yawal na kolejne lata

Jednym z nich w minionym roku było uruchomienie nowego zakładu produkcyjnego, który zwiększył nasze moce o 25%. Decyzja o uruchomieniu nowego zakładu została podyktowana zwiększonym zapotrzebowaniem na wyroby aluminiowe. Dzięki nowej linii produkcyjnej jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom klientów oraz zapewnić im bezpieczeństwo dostaw w tak niepewnym czasie. To właśnie klienci niezmiennie pozostają w centrum naszej uwagi, dlatego stale realizujemy ich potrzeby, tworzymy rozwiązania i kreujemy trendy. Również w minionym roku nie mogło zabraknąć w ofercie Yawal nowych innowacyjnych produktów, takich jak DP 180 Primeview czy Moreview. Z dumą możemy powiedzieć, że obecnie nasze produkty pozwalają zrealizować nawet najbardziej wyszukane pomysły inwestora czy architekta, to efekt skutecznego wsłuchania się w oczekiwania i wymagania naszych klientów. W 2021 Grupa Kapitałowa Yawal rozpoczęła realizację strategii na lata 2021–2023. Zgodnie z nowo przyjętą strategią Grupa koncentruje swoje działania wokół klienta, pracownika, ekologii oraz rozwoju poprzez innowacje.

Pomimo trwającej pandemii oraz trudności w łańcuchach dostaw zrealizowaliśmy nasze cele w 2021 roku. Autorami tego sukcesu są pełni pasji i ambicji pracownicy Grupy Yawal. Dzięki ich zaangażowaniu, profesjonalizmowi oraz odpowiedzialności jesteśmy gotowi do podejmowania nowych wyzwań. Serdecznie dziękuję Radzie Programowej oraz Redakcji miesięcznika „Builder” za wyróżnienie, które dedykuję wszystkim Pracownikom Grupy Yawal. – Powiedział Tomasz Sęk Prezes Yawal S.A.