20 Czerwca, 2022

Biznes musi być eko - zaczynamy od siebie!

Statystyczny Polak zużywa ok. 100-120 litrów wody dziennie, a zasoby wodne w Polsce są na bardzo niskim poziomie – znacznie niższym niż średnia w Europie.

Z danych GUS wynika, że w Polsce nauczyliśmy się oszczędzać wodę i w gospodarstwach domowych zużywamy jej znacznie mniej niż nasi zachodni sąsiedzi. Z o wiele większym zużyciem wody mamy jednak do czynienia w przypadku przemysłu. Woda jest jednym z podstawowych mediów, bez których przedsiębiorstwa przemysłowe nie mogłyby funkcjonować.

Grupa Yawal w swojej strategii na lata 2021–2023 szczególnie koncentruje się na kwestiach ekologii. Zarówno wizja, jak i misja, którą sobie stawia, skupia się na inicjatywach prośrodowiskowych. Dążąc do dalszej realizacji celu strategii, jakim jest optymalne zużycie zasobów, zarówno w produkcji, jak i w produktach. Pracownicy laboratorium Yawal wprowadzają program zmniejszenia zużycia wody w procesach produkcyjnych.


REDUKCJA ZUŻYCIA WODY DO CELÓW TECHNOLOGICZNYCH W YAWAL

Pracownicy Laboratorium Yawal wprowadzili dwa etapy prac:

1. Zmniejszenie odświeżania wody w płuczce na linii pionowej

Wykonane prace; wieloetapowe sprawdzenie możliwości technologicznych – stopniowe zmniejszanie przepływu wody, analizy chemiczne, dostosowanie wszystkich parametrów kąpieli do zmniejszonego odświeżania.

Linia pionowa zaprojektowana została tylko z jedną płuczka po procesie trawienia (większość linii tego typu posiada 2 płukania). Z tego powodu została założone odświeżanie w ilości 5000 l/h. Po około roku czasu pracy na linii pionowej uzyskano odświeżanie na poziome 2500 l/h.

W roku 2022 po konsultacjach, między innymi z dostawcami chemii. Pracownicy laboratorium zdecydowali o sprawdzeniu możliwości stopniowego zmniejszanie przepływu wody. Przepływ został ustalony na poziome 1500 l/h.

2. Uzdatnienie wody i jej ponowne wykorzystanie w procesie płukania.

Obecnie sprawdzane są możliwości technologiczne, Yawal prowadzi rozmowy z firmami zajmującymi się uzdatnianiem wody. Zbierane są oferty oraz wykonywane dodatkowe badania ścieków technologicznych i wody, którą należy odzyskać. Najprawdopodobniej podczyszczalnia ścieków, będzie miejscem docelowym z którego będzie można odzyskać wodę.

Już w tej chwili Yawal zmniejszył zużycie wody na linii o 38%. Grupa szacuje również, że koszty wody i ścieków w tym roku powinny się zmniejszyć o 32%.