System DP SLIDE

Nowoczesny system izolowanych termicznie drzwi przesuwnych i podnoszono–przesuwnych.

System posiada 2 warianty głębokości zabudowy: DP 86 i DP 110.

Doskonałą izolacyjność termiczną uzyskaliśmy dzięki zastosowaniu przekładek termicznych dokładnie w płaszczyźnie oszklenia oraz dzięki podzieleniu stref konstrukcji na: ciepłe (izolowane termicznie) i zimne (nieizolowane). Jest to jedyne tego typu rozwiązanie dostępne na rynku.

Zalety systemu

  • prosta i szybka prefabrykacja ramy dzięki zacinaniu profili futryny na 90°,

  • możliwość szybkiego montażu i demontażu skrzydła dzięki profilom skrzydła zacinanym na 45º i łączonym za pomocą złączek skręcanych,

  • możliwość szklenia z użyciem klipsa przyspieszająca szklenie i zapewniająca łatwą wymianę szyby w razie pęknięcia,

  • opatentowane rozwiązanie elementu odwadniającego uproszczającego system odwodnienia konstrukcji i jednocześnie podnoszącego jego efektywność,

  • jedyny na rynku system tej klasy umożliwiający produkcję konstrukcji podnoszono–przesuwnych,

  • rozwiązanie tzw. „wąskiego słupka” w wersji DP 110 oraz DP 86,

  • poszerzenie 50 mm ułatwiające montaż skrzynki roletowej,

  • możliwość łączenia konstrukcji DP SLIDE z naświetlami bocznymi,

  • profile pozwalające na tzw. montaż „francuski” polegający na instalowaniu konstrukcji na starej ramie maskowanej kątownikami aluminiowymi.

Parametry techniczne

  DP 86 DP 110
Współczynnik przenikania ciepła Uw od 1,5 W/m2K Uw od 1,3 W/m2K
Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207 klasa 4 wg PN-EN 12207
Wodoszczelność klasa 9A wg PN-EN 12208 klasa E1650 PN-EN 122008
Odporność na obciążenie wiatrem klasa C3/B3 wg PN-EN 12210 klasa C4/B4 wg PN-EN 12210

Charakterystyka systemu

  DP 86 DP 110
Maksymalny ciężar skrzydła przesuwanego 80 kg 200 kg
Maksymalny ciężar skrzydła podnoszono – przesuwnego 120 kg 200 kg
Głębokość konstrukcyjna dla szyny dwujezdniowej 86 mm 108 mm
Głębokość konstrukcyjna dla szyny trzyjezdniowej - 167 mm
Grubość szklenia 15 - 24 mm 24 - 33 mm