System L 50

System profili aluminiowych pozwalający projektować i wykonywać przeszklone segmenty przesuwne do zabudowy balkonów i loggii (L 50B) oraz segmenty przesuwne do ścian działowych (L 50S).

Przeszklone ściany działowe są niepalne i zostały sklasyfikowane jako konstrukcje nierozprzestrzeniające ognia (NRO). System L 50 składa się z jednokomorowych profili aluminiowych bez przekładki termicznej.

Przesuw skrzydeł odbywa się na specjalnie do tego celu przystosowanych wózkach jezdnych. Ze względu na zastosowaną futrynę istnieje możliwość prefabrykacji konstrukcji na szynie podwójnej lub potrójnej.

Zalety systemu

 • zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników pomieszczeń,

 • ograniczenie przenikania hałasu zewnętrznego do pomieszczenia,

 • ochrona przed warunkami atmosferycznymi,

 • możliwość stosowania różnego typu wypełnienia,

 • możliwość konstruowania futryn wielokrotnych,

 • możliwość projektowania i wykonywania przeszklonych segmentów
  przesuwnych do zabudowy balkonów i loggii (L 50B) oraz segmentów
  przesuwnych do ścian działowych (L 50S),

 • system L50 z przeszklonymi ścianami działowymi jest niepalny i został
  sklasyfikowany jako konstrukcja nierozprzestrzeniająca ognia (NRO),

 • możliwość łączenia ze wszystkimi systemami Yawal.

Parametry techniczne

Izolacyjność termiczna EN 10077-2

zimny system

Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3

Rw = 22 dB

Odporność na obciążenie wiatrem EN 12210

NRO

Charakterystyka systemu

Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy dwuszynowej

50 mm

Głębokość konstrukcyjna ościeżnicy trzyszynowej

89,5 mm

Głębokość konstrukcyjna skrzydła

30 mm

Grubość wypełnienia

4 ÷ 16 mm

Maksymalne wymiary L x H
okienny 1300 x 1650 mm
drzwiowy 1300 x 2800 mm
Maksymalna masa skrzydła manualnego

130 kg

Typ konstrukcji / schematy skrzydeł

Diagramy: D, F