System Moreview

System wielkogabarytowych drzwi przesuwnych o wąskich profilach całkowicie ukrytych w posadzce, ścianach i suficie.

Moreview daje możliwość konstruowania drzwi o max. wysokości do 4 m oraz max. ciężarze skrzydła przesuwnego do 1200 kg.

Za estetyką konstrukcji przemawia m.in. widoczna szerokość słupka na zejściu skrzydeł wynosząca tylko 27 mm. Innowacyjna budowa pozwala na instalowanie tafli szklanych obok siebie bez widocznych z zewnątrz elementów aluminiowych. Słupek statyczny umożliwia tworzenie ciągu przeszkleń stałych, a całoszklany narożnik pozwala na ich łączenie pod dowolnym kątem.

NAROŻNIKI NIESYMETRYCZNE

Nowe rozwiązanie systemu Moreview pozwala na swobodne i systemowe łączenie różnych futryn pod kątem 90º. W ten sposób możliwe staje się konstruowanie narożników stałych oraz przesuwnych o nierównej liczbie kwater na obu jego ramionach.

Żadnego problemu nie sprawi połączenie futryny jednojezdniowej z dwujezdniową, dwujezdniowej z trzyjezdniową, a także futryn wielokrotnych np. czterojezdniowej z dwujezdniową. Główną zaletą rozwiązania jest brak konieczności stosowania głębokiej zabudowy tam, gdzie nie wymaga tego projekt. Głębokość jest idealnie dopasowana do wymagań schematu konstrukcji narożnikowej. Dodatkowo, jeśli nie ma potrzeby, nie stosujemy futryn głębokich, co obniża koszty. 

AUTOMATYZACJA PROCESU STEROWANIA MOREVIEW

W ramach systemu MV dostępne są dwa rozwiązania z zakresu automatyzacji procesu przesuwania skrzydeł:

 • Rozwiązanie PREMIUM. Automatyka całkowicie ukryta w ramie Moreview, dzięki czemu użytkownik nie widzi żadnego elementu konstrukcyjnego. W ramach tego automatu maksymalny ciężar skrzydła ruchomego wynosi 1200 kg. Rozwiązanie pozwala na sterowanie skrzydłami w praktycznie wszystkich konfiguracjach obejmujących również narożniki oraz układy wieloskrzydłowe. Automat posiada funkcję bezpieczeństwa obejmującą przeciążeniowy system zatrzymujący skrzydło na przeszkodzie oraz zapewniającą możliwość otwarcia i zamknięcia skrzydła w razie czasowego zaniku napięcia. Rozwiązaniem możemy sterować za pomocą m.in. pilota, panelu dotykowego czy androida.

 • Rozwiązanie nawierzchniowe, w ramach którego belka automatu mocowana jest do górnej futryny MV od strony wewnętrznej. Mimo to rozwiązanie charakteryzuje elegancja i minimalizm. Użytkownik widzi jedynie niewielką listwę rewizyjną zapewniającą dostęp serwisowy. Maksymalny ciężar skrzydła ruchomego wynosi 700 kg. Rozwiązanie nawierzchniowe dostępne jest w dwóch wariantach: automatyzacji przesuwu jednego skrzydła lub dwóch skrzydeł rozsuwających się na boki. Istnieje możliwość zainstalowania automatu na już zamontowanej konstrukcji MV. 
 

 

STEROWANIE MOREVIEW Z POZIOMU SMARTFONA

 

OKNO STAŁE W STYLISTYCE MOREVIEW

System Moreview wzbogacił się o rozwiązanie umożliwiające konstruowanie okien stałych. Dotychczas stosowana futryna pojedyncza została zmodernizowana przez dodanie demontowalnej płetwy ułatwiającej montaż szyby zespolonej. Ten zabieg umożliwia produkowanie okien stałych jednoskrzydłowych oraz narożników złożonych z dwóch elementów stałych. Rozwiązanie jest kompatybilne ze standardowymi futrynami bez oddzielonych płetw, co jest szczególnie ważne przy konstrukcjach załamywanych wielokrotnie pod różnymi kątami.


POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA W RAMACH SYSTEMU MOREVIEW
 • Nowa uszczelka flokowana poprawiająca akustykę, szczelność oraz ułatwiająca przesuw skrzydeł.
 • Nowy element doszczelniający zapobiegający ewentualnym przedmuchom.
 • Nowe podwaliny aluminiowe dla szyny pojedynczej z pochyloną krawędzią ułatwiającą usuwanie skroplin.

Zalety systemu

 • nieograniczony dostęp światła słonecznego – transparentność do 98%,
 • niezależne konstrukcje systemu Moreview mogą być łączone pod kątem 90º,
 • słupek statyczny pozwala na konstruowanie ciągu przeszkleń stałych, które dodatkowo można łączyć pod dowolnym kątem dzięki zastosowaniu całoszklanego narożnika,
 • sterowanie manualne lub automatyczne, mechanizm sterujący procesem otwierania w zależności od potrzeb może zostać ukryty lub zamontowany na zewnątrz konstrukcji,
 • możliwość szklenia od zewnątrz,
 • odwodnienie liniowe zintegrowane z ościeżnicą,
 • system Moreview pozwala na wymianę zużytych rolek jezdnych bez konieczności zdejmowania ciężkich skrzydeł
  drzwiowych.

Parametry techniczne

Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207
Wodoszczelność klasa 9A wg PN-EN 12208
Odporność na obciążenie wiatrem klasa C4 wg PN-EN 12210
Współczynnik przenikania ciepła Uw od 0,7 W/m²K
Odporność na włamanie klasa RC2
Izolacyjność akustyczna Rw 42 dB
Odporność na uderzenie

klasa 5 wg PN-EN 13049:2004

Charakterystyka systemu

Maksymalny ciężar skrzydła przesuwanego manualnie

400 kg

Maksymalny ciężar skrzydła przesuwanego automatycznie

1200 kg

Maksymalny ciężar skrzydła stałego

1200 kg

Maksymalna wysokość konstrukcji

4000 mm

Maksymalna szerokość skrzydła

4000 mm

Grubość szyby

50 - 60 mm

Głębokość konstrukcyjna dla szyny dwujezdniowej

192 mm

Głębokość konstrukcyjna dla szyny trzyjezdniowej

294 mm

Głębokość konstrukcyjna skrzydła

72 mm

Widoczna szerokość połączenia skrzydeł drzwi przesuwnych

27 mm