Powrót

System DP SLIDE

Wersja 86

Nowoczesny system izolowanych termicznie drzwi przesuwnych i podnoszono–przesuwnych.

System posiada 2 warianty głębokości zabudowy: DP 86 i DP 110. Doskonałą izolacyjność termiczną uzyskaliśmy dzięki zastosowaniu przekładek termicznych dokładnie w płaszczyźnie oszklenia oraz dzięki podzieleniu stref konstrukcji na: ciepłe (izolowane termicznie) i zimne (nieizolowane). Jest to jedyne tego typu rozwiązanie dostępne na rynku.

Pobierz ulotkę

Zalety systemu

  • prosta i szybka prefabrykacja ramy dzięki zacinaniu profili futryny na 90°,
  • możliwość szybkiego montażu i demontażu skrzydła dzięki profilom skrzydła zacinanym na 45º i łączonym za pomocą złączek skręcanych,
  • możliwość szklenia z użyciem klipsa przyspieszająca szklenie i zapewniająca łatwą wymianę szyby w razie pęknięcia,
  • opatentowane rozwiązanie elementu odwadniającego uproszczającego system odwodnienia konstrukcji i jednocześnie podnoszącego jego efektywność,
  • jedyny na rynku system tej klasy umożliwiający produkcję konstrukcji podnoszono–przesuwnych,
  • łatwość prefabrykacji okuć dzięki zastosowaniu okuć montowanych w eurorowku,
  • rozwiązanie tzw. „wąskiego słupka” w wersji DP 110,
  • poszerzenie 50 mm ułatwiające montaż skrzynki roletowej,
  • możliwość łączenia konstrukcji DP SLIDE z naświetlami bocznymi,
  • profile pozwalające na tzw. montaż „francuski” polegający na instalowaniu konstrukcji na starej ramie maskowanej kątownikami aluminiowymi.

Parametry techniczne

  Wersja DP 86 Wersja DP 110
 Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN EN 12207 klasa 4 wg PN EN 12207
 Wodoszczelność klasa 9A wg PN EN 12208 klasa 9A wg PN EN 12208
 Odporność na obciążenie wiatrem C4 wg PN EN 12210 C4 wg PN EN 12210
 Współczynnik przenikania ciepła Uwod 1,5 W/m2K Uwod 1,3 W/m2K
 Dostępna wersja dwujezdniowa dwu i trzyjezdniowa
 Maksymalny ciężar skrzydła przesuwanego 80 kg  200 kg
 Maksymalny ciężar skrzydła podnoszono –   przesuwnego 120 kg  200 kg
 Głębokość konstrukcyjna dla szyny
 dwujezdniowej
86 mm  108 mm
 Głębokość konstrukcyjna dla szyny
 trzyjezdniowej
-  167 mm
 Grubość szklenia 15-24 mm 24-33 mm 
 Maksymalne wymiary skrzydła 1200 mm x 2400 mm (szer. x wys.) 1200 mm x 2400 mm (szer. x wys.)
     

System DP SLIDE - Obiekty referencyjne