Aktualności


06.06.2018

Yawal S.A. na IX Kongresie Stolarki Polskiej

Najważniejsze wyzwania stojące przed branżą stolarki budowlanej, jej kierunki rozwoju oraz efektywne strategie sprzedaży to główne zagadnienia podejmowane podczas IX Kongresu Stolarki Polskiej, jaki odbył się w dniach 17-18 maja 2018 r. w Iławie.

Czytaj więcej

10.05.2018

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI – ZAPŁATY CENY WYKUPU

Yawal Spółka Akcyjna z siedzibą Herbach informuje, że zapłata ceny wykupu akcji objętych przymusowym wykupem akcji w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 w sprawie przymusowego wykupu akcji na zasadzie przepisu art. 418 k.s.h. z dnia 16 marca 2018 r. nastąpi w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu do złożenia akcji w Spółce to jest w terminie do dnia 23 maja 2018 r.

Czytaj więcej

17.04.2018

Wykup przymusowy akcji - cena

Zarząd Yawal Spółki Akcyjnej z siedzibą w Herbach, działając w oparciu o przepis art. 417 § 2 k.s.h. w zw. z art. 418 § 3 k.s.h. informuje, iż cena wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yawal S.A. z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji na zasadzie przepisu art. 418 k.s.h.,...

Czytaj więcej

Partnerzy