5 Stycznia, 2023

Yawal na Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej

W dniach 16–18 listopada 2022 r., odbyła się XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Materiały i Technologie Energooszczędne - Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym”.

Konferencję zorganizowała Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa PCz.

Patronat nad konferencją objął JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol oraz Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN oddział Katowice. Partnerami konferencji był University of Žilina oraz Georgian Technical University.

W konferencji wzięli również udział przedstawiciele Yawal S.A., jako że tradycją konferencji jest łączenie wystąpień naukowych ze spotkaniami z praktykami. Jedną z osób występujących na konferencji był Piotr Stryjewski - Doradca techniczny Yawal. Piotr prowadził wykład na temat energooszczędnych przeszkleniach w nowoczesnym budownictwie.

Spotkanie to odbyło się w formie hybrydowej, jednakże większość referatów wygłoszono na miejscu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 26. ośrodków naukowych, w tym 5., z Polski, pozostali z zagranicy (m.in. z: Armenii, Czech, Gruzji, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy i Ukrainy). W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób. Słuchaczami konferencji byli przedstawiciele uczelni, w tym również studenci, uczniowie technikum oraz osoby reprezentujące instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia oraz firmy z branży budowlanej. Tematyka wystąpień przyporządkowana została do następujących bloków tematycznych konferencji: teoretyczne i metodyczne podstawy budownictwa energooszczędnego; konstrukcje budowlane, materiały i technologie energooszczędne; efektywne wykorzystanie wody i zieleni w przestrzeni miejskiej; odnawialne i alternatywne źródła energii stosowane w budownictwie; zaopatrzenie w wodę i ciepło, wentylacja i klimatyzacja; budownictwo hydrotechniczne; wykorzystanie materiałów odpadowych w budownictwie zrównoważonym.