Okná umožňujú vstup prirodzeného svetla do domu a zároveň poskytujú ochranu pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi.

Vďaka riešeniam a dizajnu okien Yawal je možné doma vytvoriť príjemnú atmosféru. Konštrukcie umožňujú znížiť výdavky na chod domácnosti. Ponuka okien Yawal umožňuje ich použitie v akomkoľvek klimatickom pásme.