Fasádny systém Yawal FA 50N HI

JEDINEČNÝ EFEKT PRESKLENEJ STENY

Pozrieť viac
 • VYSOKÁ ÚROVEŇ TEPELNEJ IZOLÁCIE
 • ZVÝŠENÁ ZVUKOVÁ IZOLÁCIA

Systém FA 50N

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA

Pozrieť viac
 • TEPELNÁ IZOLÁCIA
 • Tepelnoizolačné vlastnosti EN 10077-2

  Uf = 1,14 ÷ 1,88 W/m²K

 • Zvukovoizolačné vlastnosti EN ISO 140-3

  Rw = 35 ÷ 53 dB

 • Prievzdušnosť EN 12207

  AE 1650

 • Vodotesnosť EN 12208

  RE 2850

 • Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210

  2400 Pa

 • Odolnosť proti vlámaniu EN 1627

  RC2, RC3, RC4

 • Odolnosť proti nárazu EN 14019

  I5, E5

Systém FA 50N HI

VYSOKÁ TEPELNOIZOLAČNÁ SCHOPNOSŤ

Pozrieť viac
 • VYSOKÁ ÚROVEŇ TEPELNEJ IZOLÁCIE
 • ZVÝŠENÁ ZVUKOVÁ IZOLÁCIA
 • Tepelnoizolačné vlastnosti EN 10077-2

  Uf = 0,65 ÷ 1,20 W/m²K

 • Zvukovoizolačné vlastnosti EN ISO 140-3

  Rw = 35 ÷ 53 dB

 • Prievzdušnosť EN 12207

  AE 1650

 • Vodotesnosť EN 12208

  RE 2850

 • Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210

  2400 Pa

 • Odolnosť proti vlámaniu EN 1627

  RC2, RC3, RC4

 • Odolnosť proti nárazu EN 14019

  I5, E5

Systém FA 50N SL

VYSOKÁ TESNOSŤ

Pozrieť viac
 • VYSOKÁ ÚROVEŇ TEPELNEJ IZOLÁCIE
 • Tepelnoizolačné vlastnosti EN 10077-2

  Uf = 0,9 ÷ 1,92 W/m²K

 • Zvukovoizolačné vlastnosti EN ISO 140-3

  Rw = 34 ÷ 53 dB

 • Prievzdušnosť EN 12207

  AE 1650

 • Vodotesnosť EN 12208

  RE 2850

 • Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210

  2400 Pa

 • Odolnosť proti vlámaniu EN 1627

  RC2, RC3, RC4

 • Odolnosť proti nárazu EN 14019

  I5, E5

Systém FA 50N HL/VL

INDIVIDUÁLNY CHARAKTER

Pozrieť viac
 • DIZAJN
 • VYSOKÁ ÚROVEŇ TEPELNEJ IZOLÁCIE
 • Tepelnoizolačné vlastnosti EN 10077-2

  Uf = 0,65 ÷ 1,20 W/m²K

 • Zvukovoizolačné vlastnosti EN ISO 140-3

  Rw = 35 ÷ 53 dB

 • Prievzdušnosť EN 12207

  AE 1650

 • Vodotesnosť EN 12208

  RE 2850

 • Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210

  2400 Pa

 • Odolnosť proti vlámaniu EN 1627

  RC2, RC3, RC4

 • Odolnosť proti nárazu EN 14019

  I5, E5

Systém FA 50N SW

EFEKTÍVNE VETRANIE

Pozrieť viac
 • DIZAJN
 • VYSOKÁ ÚROVEŇ TEPELNEJ IZOLÁCIE
  paralelne-výsuvné výkyvné s otváraním zospodu
Tepelnoizolačné vlastnosti EN 10077-2 Uf od 1,3 W/m²K Uf od 1,3 W/m²K
Prievzdušnosť EN 12207 Trieda 4 Trieda 3
Vodotesnosť EN 12208 E1500 (1500 Pa) E2100 (2100 Pa)
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210 1600 Pa 1600 Pa
Odolnosť proti nárazu EN 14019 Trieda 5 Trieda 4

Systém FA 50N INV

EFEKT SKRYTÉHO KRÍDLA

Pozrieť viac
 • DIZAJN
 • VYSOKÁ ÚROVEŇ TEPELNEJ IZOLÁCIE
 • Tepelnoizolačné vlastnosti EN 10077-2

  Uf = 0,67 ÷ 1,95 W/m²K

 • Prievzdušnosť EN 12207

  Trieda 4

 • Vodotesnosť EN 12208

  E1650

 • Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210

  1600 Pa

 • Odolnosť proti nárazu EN 14019

  Trieda 4/Trieda 5

Systém FA 50N PV

ENERGETICKÁ ÚSPORNOSŤ

Pozrieť viac
 • INOVATÍVNOSŤ
 • VYSOKÁ ÚROVEŇ TEPELNEJ IZOLÁCIE
 • Tepelnoizolačné vlastnosti EN 10077-2

  Uf = 0,65 ÷ 1,92 W/m²K

 • Zvukovoizolačné vlastnosti EN ISO 140-3

  Rw = 34 ÷ 53 dB

 • Prievzdušnosť EN 12207

  AE 1650

 • Vodotesnosť EN 12208

  RE 2850

 • Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210

  2400 Pa

 • Odolnosť proti nárazu EN 14019

  I5, E5

Systém FA 50N EI

PROTIPOŽIARNY SYSTÉM

Pozrieť viac
 • PROTIPOŽIARNA OCHRANA
 • TEPELNÁ IZOLÁCIA
 • Tepelnoizolačné vlastnosti EN 10077-2

  Uf = od 2,0 W/m²K

 • Zvukovoizolačné vlastnosti EN ISO 140-3

  Rw = 35 ÷ 53 dB

 • Prievzdušnosť EN 12207

  AE 1500

 • Vodotesnosť EN 12208

  RE 1800

 • Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210

  2400 Pa

 • Odolnosť proti vlámaniu EN 1627

  RC2, RC3, RC4

 • Odolnosť proti nárazu EN 14019

  I5, E5

 • Požiarna odolnosť

  EI 30, EI 60

Systém FA 50N EI SL

PROTIPOŽIARNY SYSTÉM

Pozrieť viac
 • PROTIPOŽIARNA OCHRANA
 • Tepelnoizolačné vlastnosti EN 10077-2

  Uf = od 1,54 W/m²K

 • Zvukovoizolačné vlastnosti EN ISO 140-3

  Rw = 34 ÷ 53 dB

 • Prievzdušnosť EN 12207

  AE 1200

 • Vodotesnosť EN 12208

  RE 1200

 • Odolnosť proti zaťaženiu vetrom EN 12210

  1700 Pa

 • Odolnosť proti vlámaniu EN 1627

  RC2, RC3, RC4

 • Odolnosť proti nárazu EN 14019

  I4, E4

 • Požiarna odolnosť

  EI 60