System TM 90EI YAWAL FIRE BLOCK 120

YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI służy do wykonywania szerokiej gamy przeciwpożarowych przegród budowlanych o klasie odporności ogniowej EI 120.

Jest kompatybilny z systemem TM 75 EI.

System TM 90EI spełnia aktualną Aprobatę Techniczną AT-15-8955/2016. Maksymalne wymiary konstrukcji - ścian przeciwpożarowych, które są możliwe do wykonania w tym systemie to - wysokość: 4000 mm; szerokość: 5240 mm.

Zalety systemu

  • szerokie możliwości zastosowania jako przegrody wewnętrzne,

  • klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),

  • możliwość dodania drzwi w TM 75EI w ściance,

  • możliwość stosowania wypełnień nieprzeziernych o dużych wymiarach.

Parametry techniczne

Przepuszczalność powietrza ściany zewnętrzne klasa A4 wg PN-EN 12152:2004
Wodoszczelność klasa R7 wg PN-EN 12154:2004
Klasyfikacja ogniowa klasa EI 120 wg PN-EN 13501-2+A1
Izolacyjność akustyczna Rw=43 dB wg PN-B-02151-3:2015
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim ściany wewnętrzne IVc wg EAD 210005-00-0505
ściany zewnętrzne klasa I5/E% PN-EN 14019:2016

Charakterystyka systemu

  Okna stałe
Głębokość konstrukcyjna 88,8 mm / 120 mm
Grubość szyby od 50 mm do 100 mm
Maksymalna wysokość ściany profilowej ppoż. 3000 mm

wg KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ ITB-KOT-2021/2010 wydanie 1