System TM 90EI YAWAL FIRE BLOCK 120

YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI służy do wykonywania szerokiej gamy przeciwpożarowych przegród budowlanych o klasie odporności ogniowej EI 120.

Jest kompatybilny z systemem TM 75 EI.

Zalety systemu

  • szerokie możliwości zastosowania jako przegrody wewnętrzne i zewnętrzne,

  • klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),

  • możliwość dodania drzwi w TM 75EI w ściance,

  • możliwość stosowania wypełnień przeziernych i nieprzeziernych o dużych wymiarach,

  • YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI umożliwia wykonywanie szerokiej gamy przeciwpożarowych przegród budowlanych o klasie odporności ogniowej EI 120,

  • jest kompatybilny z systemem TM 75EI,

  • system TM 90EI spełnia Krajową Ocenę Techniczną ITB-KOT-2021/2010 wydanie 1,
  • możliwość wyboru producentów szkła: Bohamet, Vetrotech Saint-Gobain.

Parametry techniczne

  ŚCIANY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3 Rw = 43 dB
Przepuszczalność powietrza EN 12207 Klasa A4
Wodoszczelność EN 12208 Klasa R7
Odporność ogniowa EN 13501-2 Klasa 120
Odporność na uderzenie ciałem miękkim,
ciężkim
IVc wg EAD 210005-00-0505

Charakterystyka systemu

  OKNA STAŁE
Głębokość konstrukcyjna 88,8 mm / 120 mm
Grubość wypełnienia 50 ÷ 100 mm
Maksymalna wysokość ściany profilowej ppoż. 3948 mm

wg KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ ITB-KOT-2021/2010 wydanie 1