System TM 90EI YAWAL FIRE BLOCK 120

YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI służy do wykonywania szerokiej gamy przeciwpożarowych przegród budowlanych o klasie odporności ogniowej EI 120.

Jest kompatybilny z systemem TM 75 EI.

System TM 90EI spełnia aktualną Aprobatę Techniczną AT-15-8955/2016. Maksymalne wymiary konstrukcji - ścian przeciwpożarowych, które są możliwe do wykonania w tym systemie to - wysokość: 4000 mm; szerokość: 5240 mm.

Zalety systemu

  • szerokie możliwości zastosowania jako przegrody wewnętrzne,

  • klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),

  • możliwość dodania drzwi w TM 75EI w ściance,

  • możliwość stosowania wypełnień nieprzeziernych o dużych wymiarach,

  • YAWAL FIRE BLOCK 120 TM 90EI umożliwia wykonywanie szerokiej gamy przeciwpożarowych przegród budowlanych o klasie odporności ogniowej EI 120,

  • jest kompatybilny z systemem TM 75EI,

  • system TM 90EI spełnia aktualną Aprobatę Techniczną AT-15-8955/2016,  maksymalne wymiary konstrukcji – ścian przeciwpożarowych, które są możliwe do wykonania w tym systemie to – wysokość: 4000 mm; szerokość: 5240 mm.

Parametry techniczne

  ŚCIANY WEWN. ŚCIANY ZEWN.
Izolacyjność akustyczna EN ISO 140-3 - Rw = 43 dB
Przepuszczalność powietrza EN 12207 - Klasa A4
Wodoszczelność EN 12208 - Klasa R7
Odporność ogniowa EN 13501-2 - Klasa 120
Odporność na uderzenie ciałem miękkim,
ciężkim
IVc wg EAD 210005-00-0505 Klasa I5/E% wg EN 14019

Charakterystyka systemu

  OKNA STAŁE
Głębokość konstrukcyjna 88,8 mm / 120 mm
Grubość wypełnienia 50 ÷ 100 mm
Maksymalna wysokość ściany profilowej ppoż. 3000 mm

wg KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ ITB-KOT-2021/2010 wydanie 1