System TM 75EI

System służy do wykonywania przeciwpożarowych ścian i drzwi o klasach odporności ogniowej od El 30 do El 60, które są stosowane jako przegrody ogniowe zewnętrzne i wewnętrzne.

Umożliwia także wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych. Profile termoizolowane systemu TM 75EI składają się z dwóch części aluminiowych oddzielonych od siebie przekładką termiczną. Rolę izolacji w profilach spełniają przekładki termiczne z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym o szerokości 75 mm.

Profile wykonywane są w dwóch wariantach konstrukcyjnych różniących się stopniem wypełnienia komór kształtowników aluminiowych wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi.

Zalety systemu

  • symetryczna budowa profili,

  • klasyfikacja systemu jako dymoszczelny w klasie Sa S200,

  • klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),

  • duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych od ścian działowych poprzez witryny i drzwi jedno oraz dwuskrzydłowe (możliwa wersja z naświetlami i doświetlami),

  • wypełnienia z szybami jedno i dwukomorowymi,
  • szeroki wybór dostawców szyb przeciwpożarowych,

  • nowe wkłady izolacyjne poprawiające współczynnik przenikania ciepła.

Parametry techniczne

  DRZWI WEWNĘTRZNE DRZWI ZEWNĘTRZNE
Przepuszczalność powietrza klasa 2 wg PN-EN 12207:2001 klasa 4 wg PN-EN 12207:2017
Wodoszczelność   klasa 8A wg PN-EN 12208:2001
Klasyfikacja ogniowa klasa EI 30, EI 60 wg PN-EN 13501-2+A1:201 oraz wg PN-EN 13501-2:2016-07
Odporność na obciążenie wiatrem klasa C1 wg PN-EN 12210 klasa C2/B2 wg PN-EN 12208:2001
Współczynnik przenikania ciepła Uf od 2,0 W/m2K wg PN-EN ISO 6946
Izolacyjność akustyczna Rw=30÷40 dB wg PN-EN 20140-3
Odporność na cykliczne otwieranie / zamykanie klasa C5 wg PN-EN 16034:2014  
Skręcenie statyczne klasa 4 (350N) PN-EN 1192:2001
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim klasa 4 (180J)PN-EN 1192:2001
Odporność na uderzenie ciałem twardym klasa 4 (8J)PN-EN 1192:20

Charakterystyka systemu

    DRZWI OKNA STAŁE
Głębokość konstrukcyjna drzwi Profil ościeżnicy 74,8 mm / 82 mm 74,8 mm / 82 mm
Profil skrzydła 74,8 mm / 82 mm 74,8 mm / 82 mm
Maksymalne wymiary drzwi (szer. x wys.) Jednoskrzydłowe ppoż. 1350 mm x 2990 mm lub 1570 mm x 2710 mm
Dwuskrzydłowe ppoż. 2600 mm x 3050 mm lub 2900 mm x 2875 mm
Jednoskrzydłowe ppoż. i dymoszczelne 1400 mm x 2600 mm
Jednoskrzydłowe ppoż. i dymoszczelne 2600 mm x 2600 mm

wg KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ ITB-KOT-2021/1942 wydanie 1