System TM 62HI

TM 62HI jest systemem aluminiowym służącym do wykonania okien i drzwi wymagających izolacji termicznej.

Zwiększenie izolacyjności następuje poprzez zastosowanie specjalnych elementów podszybowych w przestrzeni pomiędzy szybą a profilem. System spełnia wysokie wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu oraz budynkom mieszkalnym.

Trójkomorowa budowa profilu oraz zastosowanie materiału izolującego (poliuretan) pomiędzy przekładkami termicznymi korzystnie wpływa na uzyskanie niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła.

Zalety systemu

  • podwyższone parametry cieplne w stosunku do systemu TM 62 o 20-40%,

  • oszczędność energii przekładająca się na obniżenie kosztów ogrzewania budynku,

  • możliwość wykonania konstrukcji okien, drzwi oraz witryn o podwyższonej odporności na włamanie,

  • możliwość gięcia profili,

  • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Parametry techniczne

SYSTEM TM 62HI OKNA
Przepuszczalność powietrza

klasa 4 wg PN-EN 12207

Wodoszczelność

E1050 wg PN-EN 12208

Współczynnik przenikania ciepła

1,3÷2,45 W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2

Izolacyjność akustyczna

Rw= 35÷42 dB wg PN-EN ISO 140-3

Odporność na włamanie

RC2, RC3 wg PN- EN 1627

Maksymalne wymiary (szer. x wys.)

- jednoskrzydłowe: 1300 mm x 2600 mm
- dwuskrzydłowe: 2400 mm x 2600 mm

SYSTEM TM 62HI DRZWI
Przepuszczalność powietrza

klasa 2 wg PN-EN 12207

Wodoszczelność

3A wg PN-EN 12208

Współczynnik przenikania ciepła

1,3÷2,45 W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2

Izolacyjność akustyczna

Rw= 35÷44 dB wg PN-EN ISO 140-3

Odporność na włamanie

RC2, RC3 wg PN- EN 1627

Maksymalne wymiary (szer. x wys.)

- jednoskrzydłowe: 1300 mm x 2600 mm,
- dwuskrzydłowe: 2400 mm x 2600 mm