System Steelview

STEELVIEW – nowy system izolowanych termicznie profili aluminiowych.

Przeznaczony jest do konstruowania nowoczesnych okien i drzwi balkonowych.

Podstawowa cecha nowego systemu to smukły, industrialny charakter okien i drzwi, a co za tym idzie maksymalne doświetlenie pomieszczeń. Tym samym nowy produkt wpisuje się doskonale w obserwowany od kilku lat na rynku mega trend polegający na dążeniu do uzyskania jak najwyższego poziomu transparentności konstrukcji. Światło to zdrowie dla użytkowników. W tym aspekcie STEELVIEW jest bliskie ideału.

Zalety systemu

  • rozwiązanie okna z ruchomym słupkiem,

  • możliwość zastosowania ukrytych zawiasów,

  • możliwość konstruowania okien (uchylnych, rozwiernych i uchylno – rozwiernych), a także drzwi balkonowych w wersjach z niskim progiem wpuszczanym w posadzkę oraz z niskim progiem montowanym na posadzce,

  • całkowicie niewidoczny, grawitacyjny system odwodnienia konstrukcji polegający na wyprowadzeniu skroplin w dół i wypchnięcie ich poza okna z użyciem dodatkowych profili odwadniających,

  • możliwość łączenia z wszystkimi wariantami systemu FA 50N,

  • możliwość zastosowania wszystkich okuć z oferty Yawal.

Parametry techniczne

Współczynnik przenikania ciepła

Uf = 1,1 W/m2K

Przepuszczalność powietrza

klasa 4

Wodoszczelność

E1800 Pa

Odporność na obciążenie wiatrem

klasa 5

Charakterystyka systemu

Widoczna szerokość
Profil ościeżnicy 36 mm
Profil skrzydła 35,4 mm
Złożenie ramy i skrzydła otwieranego 71,4 mm