Powrót

System TM 62HI

TM 62HI jest systemem aluminiowym służącym do wykonania okien i drzwi wymagających izolacji termicznej.

Zwiększenie izolacyjności następuje poprzez zastosowanie specjalnych elementów podszybowych w przestrzeni pomiędzy szybą a profilem. System spełnia wysokie wymagania stawiane budynkom użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu oraz budynkom mieszkalnym. 3-komorowa budowa profilu oraz zastosowanie materiału izolującego (poliuretan) pomiędzy przekładkami termicznymi korzystnie wpływa na uzyskanie niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła.

Pobierz ulotkę

ZALETY SYSTEMU

• podwyższone parametry cieplne w stosunku do systemu TM 62 o 20-40%,
• oszczędność energii przekładająca się na obniżenie kosztów ogrzewania budynku,
• możliwość wykonania konstrukcji okien, drzwi oraz witryn o podwyższonej odporności na włamanie,
• możliwość gięcia profili,
• dzielone przekładki termiczne eliminujące efekt bimetalu.

• możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

PARAMETRY TECHNICZNE - OKNA

 Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207
 Wodoszczelność E1050 wg PN-EN 12208
 Izolacyjność akustyczna Rw  = 35÷42 dB wg PN-EN ISO 140-3
 Współczynnik przenikania ciepła 1,3÷2,45 W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2
 Odporność na włamania  RC2, RC3 wg PN- EN 1627
   

PARAMETRY TECHNICZNE - DRZWI

 Przepuszczalność powietrza klasa 2 wg PN-EN 12207
 Wodoszczelność 3A wg PN-EN 12208
 Izolacyjność akustyczna Rw = 35÷44 dB wg PN-EN ISO 140-3
 Współczynnik przenikania ciepła 1,3÷2,45 W/m2K wg PN-EN ISO 10077-2
 Odporność na włamania  RC2, RC3 wg PN- EN 1627
   

Powiązane systemy

System TM 62HI - Obiekty referencyjne