16 Października, 2019

Nowy system w ofercie Yawal - PBI 50 Glass

System profili bez izolacji termicznej PBI 50 Glass przeznaczony jest do wykonywania lekkich ścian i przegród wewnętrznych o wysokich właściwościach użytkowych i estetycznych.

Komfort i estetyka

System idealnie nadaje się do tworzenia zarówno ścianek stałych, jak i całoszklanych skrzydeł drzwiowych. Wyroby budowlane wykonane na bazie systemu  PBI 50 GLASS przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne.

 

Uniwersalność

Drzwi i ściany systemu YAWAL® PBI 50 Glass mogą być również stosowane jako przegrody zewnętrzne, jednak tylko w tych przypadkach, gdy nie są im stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, wodoszczelności i przepuszczalności powietrza. Obliczenia statyczne powinny wówczas uwzględniać wpływ obciążeń wywołanych parciem i ssaniem wiatru wg PN-77/B-02011.

Zalety systemu PBI 50 Glass:

  • brak poprzeczek dzielących oszklenie,
  • prosta konstrukcja w prefabrykacji,
  • możliwość stosowania różnych profili obrysowych,
  • maksymalna wysokość konstrukcji do 3,1 m,
  • system dostosowany do okuć firm CDA,
  • łatwość montażu,
  • możliwość instalowania wypełnień przeziernych o grubości nie mniejszej niż 12 mm,
  • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Gwarancja jakości

System YAWAL® PBI 50 Glass uzyskał Krajową Ocenę Techniczną w zakresie właściwości użytkowych. Niniejszy dokument pozwala na wprowadzenie wyrobu na rynek oraz oznaczanie znakiem budowlanym B.