System PBI 50 Glass

System profili bez izolacji termicznej PBI 50 Glass przeznaczony jest do wykonywania lekkich ścian i przegród wewnętrznych o wysokich właściwościach użytkowych i estetycznych.

Idealnie nadaje się do tworzenia zarówno ścianek stałych, jak i całoszklanych skrzydeł drzwiowych. Wyroby budowlane wykonane na bazie systemu PBI 50 Glass przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne.

Drzwi i ściany systemu YAWAL® PBI 50 Glass mogą być również stosowane jako przegrody zewnętrzne, jednak tylko w tych przypadkach, gdy nie są im stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, wodoszczelności i przepuszczalności powietrza. Obliczenia statyczne powinny wówczas uwzględniać wpływ obciążeń wywołanych parciem i ssaniem wiatru wg PN-77/B-02011.

Zalety systemu

 • możliwość wykorzystania systemu profili bez izolacji termicznej
  PBI 50N Glass do tworzenia lekkich ścian i przegród wewnętrznych
  o wysokich właściwościach użytkowych i estetycznych,

 • brak poprzeczek dzielących oszklenie,

 • prosta konstrukcja w prefabrykacji,

 • możliwość stosowania różnych profili obrysowych,

 • maksymalna wysokość konstrukcji do 3,1 m,

 • system dostosowany do okuć firm CDA,

 • łatwość montażu,

 • możliwość instalowania wypełnień przeziernych o grubości 12 mm,

 • możliwość tworzenia zabudowy całoszklanej.

Parametry techniczne

PBI 50N GLASS DRZWI
Siła operacyjna EN 12046

Klasa 2

Odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie EN 12400

Klasa 6

Skręcanie statyczne EN 1192

Klasa 2 (250 N)

Obciążenie statyczne pionowe EN 1192

Klasa 2 (600 N)

Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim EN 11992

Klasa 2 (60 J)

PBI 50N GLASS ŚCIANY
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim EAD 210005-00-0505

Ivc

Rozprzestrzenianie ognia

NRO

Charakterystyka systemu

Maksymalne wymiary L x H – drzwi jednoskrzydłowe

1195 x 2189 mm

Maksymalne wymiary L x H – drzwi dwuskrzydłowe

2390 x 2189 mm

Maksymalna wysokość ścian

3100 mm