System PBI 50 GLASS

System profili bez izolacji termicznej PBI 50 Glass przeznaczony jest do wykonywania lekkich ścian i przegród wewnętrznych o wysokich właściwościach użytkowych i estetycznych.

Idealnie nadaje się do tworzenia zarówno ścianek stałych, jak i całoszklanych skrzydeł drzwiowych. Wyroby budowlane wykonane na bazie systemu PBI 50 Glass przeznaczone są do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych jako przegrody wewnętrzne.

Drzwi i ściany systemu YAWAL® PBI 50 Glass mogą być również stosowane jako przegrody zewnętrzne, jednak tylko w tych przypadkach, gdy nie są im stawiane wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej, wodoszczelności i przepuszczalności powietrza. Obliczenia statyczne powinny wówczas uwzględniać wpływ obciążeń wywołanych parciem i ssaniem wiatru wg PN-77/B-02011.

Zalety systemu

  • brak poprzeczek dzielących oszklenie,

  • prosta konstrukcja w prefabrykacji,

  • możliwość stosowania różnych profili obrysowych,

  • maksymalna wysokość konstrukcji do 3,1 m,

  • system dostosowany do okuć firm CDA,

  • łatwość montażu,

  • możliwość instalowania wypełnień przeziernych o grubości nie mniejszej niż 12 mm,

  • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Parametry techniczne

System PBI 50N GLASS drzwi
Siły operacyjne

klasa 2 PN-EN 12046-2:2001

Odporność na wielokrotne zamykanie i otwieranie

klasa 6 wg PN-EN 12400:2004

Skręcanie statyczne

klasa 2 (250 N) wg PN-EN 1192:2001

Obciążenie statyczne pionowe

klasa 2 (600 N) wg PN-EN 1192:2001

Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim

klasa 2 (60 J) wg PN-EN 1192:2001

System PBI 50N GLASS ściany
Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim

Ivc wg EAD 210005-00-0505

Rozprzestrzenianie ognia

NRO

Charakterystyka systemu

Maksymalne wymiary drzwi (szer. x wys.)
jednoskrzydłowe 1195 mm x 2189 mm
dwuskrzydłowe 2390 mm x 2189 mm
Maksymalna wysokość ścian

3100 mm

wg KRAJOWEJ OCENY TECHNICZNEJ ITB-KOT-2019/1080 wydanie 1