Serwis

Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne wymagają formy pisemnej i należy je składać wyłącznie na drukach dostępnych w Panelu Wiedzy lub poprzez interaktywny formularz zgłoszeniowy dostępny w Panelu Klienta.

W celu szybkiego i rzetelnego rozpatrzenia reklamacji prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól w pobranym formularzu, a następnie przesłanie na adres reklamacje@yawal.com. Jeśli przesyłają Państwo zgłoszenie pocztą elektroniczną, prosimy, aby przekazać je również do wiadomości właściwego Kierownika lub Dyrektora regionu.

Formularz kontaktowy

Captcha image