7 Października, 2015

Zniesienie dematerializacji akcji

W dniu 6 października 2015 r. Zarząd powziął informację o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 6 października 2015 r., na mocy której Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia Yawal S.A. na przywrócenie akcjom Yawal S.A. formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 27 października 2015 r.