2 Sierpnia, 2011

YAWAL na Construction University w Bukareszcie

15 lipca podczas specjalnych seminariów zorganizowanych przez UTCB (Construction University w Bukareszcie) odbyła się prezentacja produktów YAWAL. W prezentacji uczestniczyło około 80 osób - studenci ostatnich roczników oraz inżynierowie i profesorzy. Seminarium trwało około 2 godzin, w czasie których uczestnicy mogli zapoznać się ze ścianami osłonowymi i aluminiowymi systemami okiennymi, jak również poznać konkretne elementy systemów Yawal. Zainteresowanie produktami YAWAL było duże. Wielu z uczestników wyraziło chęć szczegółowego zapoznania się z ofertą polskiego producenta.

Yawal zapowiada dalsze akcje promujące swoją ofertę w Rumunii