24 Stycznia, 2022

YAWAL gotowy na nowe przepisy!

  w zasadach wprowadzania na rynek budowlany drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.

Wprowadzanie do obrotu drzwi zewnętrznych (z funkcją ochrony pożarowej i dymoszczelności) po 1 listopada 2020 roku zobowiązuje Producenta do posiadania Certyfikatu na zgodność z PN EN 16034. Certyfikat ten wydawany jest przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną. Producenci, którzy uzyskają Certyfikat na zgodność z PN EN 16034 mogą wprowadzać do obrotu drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe lub dymoszczelne, znakując je znakiem CE, oraz wystawiając Deklarację Właściwości Użytkowych.

Inaczej odbywa się wprowadzanie do obrotu drzwi wewnętrznych. Różnice wynikają przede wszystkim z braku normy zharmonizowanej dla drzwi wewnętrznych. Brak możliwości znakowania tych wyrobów znakiem CE, spowodował, że wprowadzanie do obrotu drzwi wewnętrznych odbywa się m. innymi w oparciu o znakowanie krajowym znakiem B.

FA 50N DACH. Dokumenty te z dniem 1 stycznia 2022 roku zostały zastąpione nowymi dokumentami krajowymi, czyli KRAJOWYMI OCENAMI TECHNICZNYMI.

Właśnie koniec ważności Aprobat Technicznych spowodował konieczność uzyskania nowych dokumentów nie tylko na wymienione wcześniej drzwi wewnętrzne z funkcją przeciwpożarową i dymoszczelności, ale również na inne produkty YAWAL których wprowadzanie na rynek odbywało się na podstawie Aprobat Technicznych.

Miło nam poinformować, że już w tym momencie firma YAWAL S.A. dysponuje całym szeregiem KRAJOWYCH OCEN TECHNICZNYCH, które pozwolą naszym Klientom sprawnie i bez zbytnich komplikacji przestawić się na nowy sposób pracy.

Zależy nam szczególnie na tym, żeby nowe regulacje prawne w jak najmniejszym stopniu dotknęły naszych Klientów. Dbamy o to, żeby nasi Klienci, w odpowiedniej chwili zostali poinformowani nie tylko o tym, że nastąpiły zmiany prawne odnoszące się do oferowanych przez YAWAL produktów, ale przede wszystkim otrzymali kompleksową informację co należy zrobić, aby bez zbędnych problemów dalej wprowadzać do obrotu drzwi przeciwpożarowe i inne systemy objęte nowymi uregulowaniami. Zadbaliśmy o to, żeby każdy klient Yawal spokojnie mógł zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi wprowadzanych zmian – powiedział Artur Dziubiński Kierownik działu R&D i Laboratorium w YAWAL S.A.

 

Wszystkich chcącym zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi wprowadzania do obrotu drzwi wewnętrznych z funkcją pożarową i dymoszczelną zapraszamy do obejrzenia naszego webinara poświęconego tej tematyce. Wartość merytoryczną wzbogaca z pewnością prezentacja Przedstawiciela CERTBUD-u pana Kamila Pawłowskiego.