21 Listopada, 2019

Yawal Constructor - aktualizacja 20.11.2019

Dostępna jest nowa aktualizacja programu Yawal Constructor. 

Pobierz aktualizację

W programie wprowadzono następujące zmainy:

1. Uporządkowanie parametrów okiennych i drzwiowych przy tworzeniu konstrukcji.
2. Dodanie zawiasów ukrytych WALA
3. Dodanie i uzupełnienie rysunków w parametrach konstrukcji.
4. Korekta masy skrzydła dla systemu okna ukrytego w fasadzie.
5. Przygotowanie aktualizacji brakujących rysunków do programu.
6. Dodanie błędu sygnalizującego edycję wybranego typu skrzydła.
7. Ujednolicenie wyboru pochwytów przy skrzydle biernym według skrzydła czynnego.
8. Uzależnienie światła przejścia w drzwiach od typu zawiasów (ukryte, rolkowe, nawierzchniowe).
9. Wprowadzenie do głównych parametrów konstrukcji parametru dotyczącego wyboru rodzaju zaślepek do odwodnienia (107.0100.6 - nowa i 107.0101.6 - stara).
10. Poprawienie zakresu szklenia w polu stałym i skrzydle DP 180.
11. Dodanie zakresów stosowania skrzydeł w konstrukcjach do okuć PVC.
12.Dodanie dodatkowych parametrów dla uszczelek doszczelniających okna zamontowane powyżej wysokości 20 m w systemach TM 74HI i TM 77HI.
13.Dodanie dodatkowych parametrów do zastosowania uszczelki do klipsów 108.0003.6 w systemach: TM 102HI i DP 180.