4. numeru rachunku bankowego, na który ma zostać przelana akcjonariuszowi cena przymusowego wykupu akcji.

FORMULARZ PRZYJĘCIA/ZŁOŻENIA AKCJI