10 Czerwca, 2021

Wycofanie systemu PI 50N z oferty Yawal S.A.

Odpowiadając więc na zmieniające się potrzeby rynkowe, postanowiliśmy wycofać system PI 50N z oferty.

Alternatywą dla wycofywanego ze sprzedaży produktu jest system TM 62


Duża różnorodność specjalistycznych profili umożliwia ekonomiczne wykonywanie konstrukcji odpowiedniej wielkości.

System TM 62 występuje również w wersji TM 62HI, która posiada podwyższone parametry cieplne w stosunku do systemu TM 62 o 20-40%.

Zwiększenie izolacyjności następuje poprzez zastosowanie specjalnych elementów podszybowych w przestrzeni pomiędzy szybą a profilem. 3-komorowa budowa profilu oraz zastosowanie materiału izolującego (poliuretan) pomiędzy przekładkami termiczny wpływa na uzyskanie niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła.