2 Grudnia, 2010

TopBuilder 2011 dla systemu FASADA 50N

2 grudnia 2010 w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala, podczas której zostały wręczone statuetki TopBuilder 2011. Jednym z uhonorowanych produktów jest nowy system FASADA 50N. W imieniu producenta, statuetkę TopBuilder 2011 odebrał Pan Andrzej Kaszczyński, wiceprezes Zarządu YAWAL SA.

System Fasada 50N
jest najnowszym dziełem prężnego działu konstrukcyjnego YAWAL, który zatrudnia projektantów z wieloletnim doświadczeniem. Powstał on w odpowiedzi na wzrastające wymagania rynku dotyczące efektywności energetycznej oraz zapewnienie szeroko pojętego komfortu użytkownikom budynków. Nowość od YAWAL charakteryzuje się wysokimi właściwościami izolacyjności cieplnej, wysoką szczelnością na przenikanie wiatru i wody oraz doskonałymi parametrami izolacyjności akustycznej.
Uhonorowany statuetką TopBuilder produkt, spełnia aktualnie obowiązujące oraz projektowane normy i wymagania odnośnie ścian osłonowych. Bogaty zestaw profili i akcesoriów pozwala realizować konstrukcje o różnych kształtach (ściany płaskie, konstrukcje przestrzenne itp.) jak również w różnych odmianach mocowania szkła (ściany słupowo ryglowe, pseudostrukturalne, strukturalne) oraz spełniających inne wymagania (ppoż, mocowanie osłon).
Na podkreślenie zasługuje fakt, że dzięki założeniom przyjętym we wstępnej fazie projektu oraz sprawności YAWAL możliwe jest wykonywanie elementów systemu dopasowanych do wymagań obiektowych, nie uwzględnionych w zasadniczej części systemu FASADA 50N (profile i akcesoria specjalne). Profile FASADA 50N są objęte systemem logistycznym firmy, mogą być dostarczane w wersji surowej, lakierowanej, anodowanej czy też pokrywanej lakierami imitującymi drewno.
Dziękując za wyróżnienie Pan Andrzej Kaszczyński podkreślał: „Jeżeli chodzi o produkt to jestem szczególnie zadowolony z jego parametrów izolacyjności cieplnej. Zastosowanie nowego kształtu izolatorów pozwoliło na uzyskanie parametru U na poziomie 1,2 W/m2K dla słupa oraz 1,3 W/m2K dla rygla. Jest to obecnie najlepsza oferta na rynku jeżeli chodzi o podstawową wersję fasady.”
TopBuilder 2011 to III edycja konkursu o statuetkę za najlepszy, innowacyjny produkt roku. Konkurs adresowany jest do wszystkich firm budowlanych i IT oferujących rozwiązania dla budownictwa. W konkursie wyłaniane są najciekawsze rozwiązania w branży budowlanej: innowacyjne i nowoczesne, zgodne z wymaganiami budownictwa zrównoważonego, zapewniające wysoką jakość i bezpieczeństwo wznoszonych obiektów budowlanych. O nagrodach decyduje kapituła w skład której wchodzą:
• przewodniczący kapituły: prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej,
• Danuta Burzyńska, redaktor naczelna miesięcznika Builder,
• Rada Programowa miesięcznika Builder pod przewodnictwem prof. zw. dr hab. inż. Kazimierza Szulborskiego, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej.