5 Lutego, 2015

Systemy YAWAL® TM 62 HI US, TM 74 HI US, TM 77 HI US.

Firma YAWAL S.A. poszerzyła swoją ofertę o systemy YAWAL® TM 62 2.1 HI US, YAWAL® TM 74 1.0 HI US oraz YAWAL® TM 77 HI US z tzw. ukrytym skrzydłem .

Są one uzupełnieniem istniejących systemów okiennych. Wprowadzone zmiany konstrukcji profili pozwoliły uzyskać efekt niewidocznego skrzydła okiennego od zewnątrz. Przy zastosowaniu na elewacji konstrukcji stałych i otwieranych okien z ukrytym skrzydłem wygląd pól od zewnątrz jest niemal identyczny. Dzięki temu przeszklenia uzyskują lekką formę przy wysokich parametrach izolacyjnych.