21 Marca, 2012

Systemy oddymiające YAWAL z siłownikami ESCO

Zgodnie z przeprowadzonymi analizami i wieloletnimi badaniami największym zagrożeniem w czasie pożaru jest dym oraz toksyczne gazy. Stosowanie systemów wentylacyjnych odprowadzających dym, toksyczne gazy oraz ciepło w trakcie pożaru pozwala na wytwarzanie stref wolnych od dymu. Produktem który realizuje te zadania są klapy oddymiające YAWAL. Dzięki przebadanej i udokumentowanej niezawodności system ten jest bardzo istotnym elementem bezpieczeństwa pożarowego i ułatwia straży pożarnej akcję gaśniczą zwiększając widoczność oraz obniża temperaturę w strefie przydechowej. Stolarka oddymiająca pozwala eliminować zagrożenia zdrowia i życia.
Klapy oddymiające wykonuje się z profili do konstruowania okna dachowego Yawal , jako elementy napędu i sterowania w zabudowie używa się specjalistycznych przebadanych i certyfikowanych zgodnie z normą EN 12101-2. Rozwiązanie realizowane w systemie YAWAL charakteryzuje się różnorodnością rozwiązania i wysoką funkcjonalnością .


PARAMETRY TECHNICZNE KLAP DACHOWYCH ODDYMIAJĄCYCH:

  • maksymalny wymiar skrzydła 1400 x 2300 mm,
  • ciężar skrzydła do 160 kg,
  • współczynniki wypływu uwzględniające wypływ wiatru bocznego.RODZAJE STEROWANIA:

  • siłowniki o napędzie elektryczne: łańcuchowe, trzpieniowe, ramieniowe;
  • siłowniki o napędzie pneumatycznym;
  • możliwość stosowania pojedynczych siłowników oraz w układzie zsynchronizowanym tandem.