Ze względu na rosnące zainteresowanie Klientów na wyroby o wysokiej klasie izolacyjności termicznej firma Yawal poszerzyła swoją ofertę o system TM 62 HI. System TM 62 HI powstał poprzez wzbogacenie profili systemu TM 62 o wysokiej jakości materiał izolujący, który poprzez swoje położenie wpływa korzystnie na uzyskanie niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła. Dodatkowo zastosowano specjalne podszybowe izolatory umiejscowione w przestrzeni pomiędzy szybą a profilem futryny lub skrzydła, co pozwoliło uzyskać jeszcze lepsze właściwości termiczne.