Do naszej oferty wprowadziliśmy system ognioodporny TM75EI. Szerokość charakterystyczna 75mm z przekładką termiczną 32mm. Profile wypełnione są wkładami izolacyjnymi: w komorze środkowej lub we wszystkich komorach w zależności od wymaganej odporności na ogień.

System pozwala na produkcję szerokiej gamy konstrukcji drzwi, ścian oraz ich kombinacji. System umożliwia wykonywanie konstrukcji w następujących klasach odporności ogniowej: EI 15, EI 30, EI 45 i EI 60 oraz w klasie dymoszczelności S60 i S15.

Zaproponowane rozwiązania przez YAWAL charakteryzują się bardzo korzystnymi wartościami ramowych współczynników przenikania ciepła Ur od 2,55 do 2,70 w/m2K oraz bardzo dobrymi właściwościami izolacyjności akustycznej Rw od 38 do 41dB.