System FA 50N INV

FA 50N INV jest nowoczesnym systemem służącym do wykonywania okien osadzonych w ruszcie nośnym ściany osłonowej słupowo-ryglowej FA 50N oraz FA 50N SL.

Daje on możliwość konstruowania okien otwieranych do wewnątrz ściany osłonowej o funkcji rozwierno-uchylnej, uchylno-rozwiernej, rozwiernej lub uchylnej.

Charakterystyczną cechą systemu jest rozwiązanie powodujące, że rama oraz skrzydło okienne są niewidoczne na zewnątrz ściany osłonowej. Profile słupów ściany osłonowej zostały tak ukształtowane, aby jednocześnie pełniły również funkcję ramy okiennej.

Zalety systemu

  • możliwość zastosowania szklenia szybami jedno-, jak i dwukomorowymi,

  • efekt ukrytego skrzydła na zewnątrz ściany osłonowej,

  • wysoka izolacyjność termiczna,

  • możliwość zastosowania w każdym rodzaju fasady słupowo-ryglowej Yawal,

  • możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

Parametry techniczne

Współczynnik przenikania ciepła

Uf = od 0,7 W/m2K

Wewnętrzna widoczna szerokość 78,5 mm
Szklenie montaż strukturalny
Rodzaje okien

rozwierno-uchylne (RU), uchylno-rozwierane (UR), rozwierane (R), uchylne (U)

Grubość szklenia 28÷58 mm
Wodoszczelność

klasa E 1650 (1650 Pa) wg PN-EN 12208:2001

Odporność na obciążenie wiatrem

1600 Pa

Badanie bezpieczństwa

2400 Pa

Przepuszczalność powietrza

klasa 4 1650 wg PN-EN 12207:2001

Odporność na uderzenie

klasa I5, E5 wg PN-EN 13049:2004, PN-EN 14019:2006

Maksymalny ciężar
okno rozwierane 150 kg
okno rozwierano-uchylne 150 kg
Maksymalne wymiary (szer. x wys.)
okno rozwierane 1300 mm x 2400 mm
okno rozwierano-uchylne 1300 mm x 2400 mm