25 Marca, 2011

Yawal partnerem merytorycznym Kongresu Stolarki Polskiej

YAWAL SA zaangażował się jako partner merytoryczny w organizację tegorocznego Kongresu Stolarki Polskiej. Kongres, organizowany przez Związek Producentów Dostawców i Dystrybutorów „Polskie Okna i Drzwi”, odbędzie się w dniach 7 i 8 kwietnia w Falentach k. Warszawy. Tematem przewodnim najbliższego spotkania będą Drzwi i Bramy.

Ubiegłoroczny, pierwszy Kongres był dużym sukcesem. Organizatorzy założyli, że będą one organizowanie corocznie, jednakże z podziałem na branże w cyklu dwuletnim. Założono, że w przypadku zainteresowania branży uczestnictwem w pierwszym Kongresie Stolarki Polskiej o temacie przewodnim OKNA I FASADY, kolejna edycja dotyczyć będzie DRZWI I BRAM.

Do współpracy przy tworzeniu programu i treści merytorycznych II edycji zostali zaproszeni przedstawiciele m.in. Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, IFT Rosenheim, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Krajowej Izby Gospodarczej, a także wybitni ekonomiści i analitycy. Ich zadaniem będzie podzielenie się swoją wiedzą w wybranych zagadnieniach, a także zaprezentowanie wizji dla branży DRZWI I BRAM w bliskiej i bardziej odległej przyszłości.

YAWAL SA będzie patronował i moderował jeden z bloków kongresowych, który dotyczy cech szczególnych drzwi i bram.

Yawal S.A. jest jednym z największych dostawców architektonicznych systemów profili aluminiowych w Polsce. Systemy firmy przeznaczone są do produkcji ścian osłonowych, nietypowych konstrukcji przestrzennych, ale także różnorodnych okien i drzwi stosowanych zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Podstawową zaletą stosowania stolarki YAWAL jest połączenie wysokiego bezpieczeństwo pożarowego rozwiązań z aluminium oraz bardzo dobrych parametrów izolacyjności cieplnej. YAWAL obecnie pracuje z blisko 300 klientami, którym oferuje kompleksowe usługi obejmujące również wsparcie podczas wypracowywania ciekawych i innowacyjnych rozwiązań.

Program Kongresu Stolarki Polskiej, edycja II: DRZWI I BRAMY (założenia wstępne)


7 kwietnia 2011 r. (czwartek)

10.30-10.45 Otwarcie Kongresu

10.45-11.30 Wystąpienie Gościa Honorowego.

11.30-12.15 I Blok kongresowy
Temat: Prognozy ekonomiczne dla gospodarki.
Wykładowca: dr Janusz Steinhoff.
Moderator: Marek Kłoczko - Sekretarz Generalny KIG.

12.15-13.15 II Blok kongresowy
Temat: Prognozy rozwoju budownictwa w Polsce.
Wykładowca: dr Ryszard Matkowski oraz Małgorzata Walczak - Dyrektor Generalny ASM Kutno.
Partner Merytoryczny: Leitz.

13.15-13.30 Przerwa kawowa

13.30-14.00 III Blok Kongresowy
Temat: Normalizacja - kierunki rozwoju branżowych norm.
Wykładowca: dr inż. Tomasz Schweitzer - Prezes PKN.
Moderator: mgr inż. Janusz Opiłko - Dyrektor Zespołu Budownictwa PKN.

14.00-15.00 IV Blok Kongresowy
Temat: Cechy szczególne DRZWI I BRAM.
Wykładowcy: Przedstawiciele ITB.
Moderator: dr Paweł Sulik - Kierownik Zakładu Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB.
Partner Merytoryczny: Yawal.

15.00-15.45 Lunch

15.45-16.30 V Blok Kongresowy
Temat: DRZWI I BRAMY - ochrona termiczna budynków.
Wykładowcy: Przedstawiciele IFT Rosenheim.
Moderator: Andrzej Wicha - Reprezentant w Polsce IFT Rosenheim.

16.30-17.15 VI Blok Kongresowy
Temat: Innowacje technologiczne w procesie produkcyjnym stolarki drzwiowej.
Wykładowca: Dave Paxton - Technical Director Western.
Moderator: Magdalena Krzeszewska - Dyrektor ds. Kluczowych Klientów Masonite Polska.

17.15-18.00 VII Blok Kongresowy
Temat: Drzwi i bramy jako element systemów kontroli dostępu - zamknięcia mechaniczne oraz elektroniczne systemy zabezpieczeń.
Wykładowcy: Miron Durzewski - Kierowniki Laboratorium Badań Instytutu Mechaniki Precyzyjnej oraz Maksymilian Majerski i Andrzej Tomczak - eksperci i członkowie Rady Nadzorczej PISA.

19.00 Bankiet


8 kwietnia 2011 r. (piątek)

09.00-09.45 VIII Blok Kongresowy
Temat: Projekty rządowe wspierające budownictwo.
Wykładowca: Ministerstwo Infrastruktury.
Moderator: Marcin Piotrowski - Wice Prezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości.

09.45-10.30 IX Blok Kongresowy
Temat: Ochrona rynku - znowelizowana Ustawa o Wyrobach Budowlanych.
Wykładowcy: Jerzy Baryłko - Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Anna Wilczewska - zastępca Dyrektora Departamentu Wyrobów Budowlanych.
Moderator: dr Paweł Sulik - Kierownik Zakładu Konstrukcji i Elementów Budowlanych ITB.

10.30-11.30 X Blok Kongresowy
Temat: Odpowiedzialność producentów za wyroby wprowadzone do obrotu.
Konsekwencje producentów – prawa konsumentów.
Wykładowca: dr Magdalena Rytwińska - Międzynarodowe Doradztwo Prawne w Biznesie.
Moderator: UOKiK.

11.30-11.45 Przerwa kawowa.

11.45-12.30 Podsumowanie Kongresu.
Podjęcie Rezolucji Kongresowej.
Moderatorzy: Rada Programowa, Związek POLSKIE OKNA I DRZWI.

12:30-13.00 Lunch