Powrót

System FA 50N INV

FA 50N INV jest nowoczesnym systemem służącym do wykonywania okien osadzonych w ruszcie nośnym ściany osłonowej słupowo-ryglowej FA 50N oraz FA 50N SL.

Daje on możliwość konstruowania okien otwieranych do wewnątrz ściany osłonowej o funkcji rozwierno-uchylnej, uchylno-rozwiernej, rozwiernej lub uchylnej. Charakterystyczną cechą systemu jest rozwiązanie powodujące, że rama oraz skrzydło okienne są niewidoczne na zewnątrz ściany osłonowej. Profile słupów ściany osłonowej zostały tak ukształtowane, aby jednocześnie pełniły również funkcję ramy okiennej.

Pobierz ulotkę

ZALETY SYSTEMU

• możliwość zastosowania szklenia szybami jedno-, jak i dwukomorowymi,
• efekt ukrytego skrzydła na zewnątrz ściany osłonowej,
• wysoka izolacyjność termiczna,
• możliwość zastosowania w każdym rodzaju fasady słupowo-ryglowej Yawal,
• możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

PARAMETRY TECHNICZNE

 Współczynnik przenikania ciepła  Uf = od 0,7 W/m2K wg PN-EN 10072-2
 Wewnętrzna widoczna szerokość  78,5 mm
 Szklenie  montaż strukturalny
 Rodzaje okien
rozwierno-uchylne (RU),
uchylno-rozwierane (UR),
rozwierane (R), uchylne (U)
 Grubość szklenia od 28÷58 mm
 Wodoszczelność E 1650 wg PN-EN 12208
 Odporność na obciążenie wiatrem E 1650 wg PN-EN 12210
 Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207
 Odporność na uderzenie I5/E4 wg PN-EN 13049
   

Partnerzy