Powrót

System FA 50N INV

FA 50N INV jest nowoczesnym systemem służącym do wykonywania okien osadzonych w ruszcie nośnym ściany osłonowej słupowo-ryglowej FA 50N oraz FA 50N SL.

Daje on możliwość konstruowania okien otwieranych do wewnątrz ściany osłonowej o funkcji rozwierno-uchylnej, uchylno-rozwiernej, rozwiernej lub uchylnej. Charakterystyczną cechą systemu jest rozwiązanie powodujące, że rama oraz skrzydło okienne są niewidoczne na zewnątrz ściany osłonowej. Profile słupów ściany osłonowej zostały tak ukształtowane, aby jednocześnie pełniły również funkcję ramy okiennej.

Pobierz ulotkę

ZALETY SYSTEMU

• możliwość zastosowania szklenia szybami jedno-, jak i dwukomorowymi,
• efekt ukrytego skrzydła na zewnątrz ściany osłonowej,
• wysoka izolacyjność termiczna,
• możliwość zastosowania w każdym rodzaju fasady słupowo-ryglowej Yawal,
• możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

PARAMETRY TECHNICZNE

 Współczynnik przenikania ciepła  Uf = od 0,7 W/m2K
 Wewnętrzna widoczna szerokość  78,5 mm
 Szklenie  montaż strukturalny
 Rodzaje okien
rozwierno-uchylne (RU),
uchylno-rozwierane (UR),
rozwierane (R), uchylne (U)
 Grubość szklenia 28÷58 mm
 Wodoszczelność klasa min RE 2700/okno 2550 wg PN-EN 12154:2004
 Odporność na obciążenie wiatrem +/- 3600 Pa wg PN-EN 13116:2004
 Przepuszczalność powietrza klasa AE 1650 wg PN-EN 12152:2004
 Odporność na uderzenie klasa I5, E5 wg PN-EN 13049:2004, PN-EN 14019:2006
   

Charakterystyka systemu

Okno FA 50N INV
  okno rozwierane okno rozwierano-uchylne
 Maksymalny ciężar 150 kg 150 kg
 Maksymalne wymiary 1300 mm x 2400 mm (szer. x wys.) 1300 mm x 2400 mm (szer. x wys.)
     

System FA 50N INV - Obiekty referencyjne

Partnerzy