21 Czerwca, 2012

Nowa Aprobata Techniczna


Na potrzeby niniejszej Aprobaty Technicznej zostały przeprowadzone następujące badania określające właściwości techniczne tego typu wyrobów:

  • Przepuszczalność powietrza wg PN-EN 12152:2004 Klasa A4 (AE 1200);
  • Wodoszczelność wg PN-EN 12154:2004 Klasa R7 (RE 1800);
  • Odporność na uderzenie wg PN-EN 13049:2004 Klasa I4, E2 i E5;
  • Współczynnik przenikania ciepła wg PM-EN ISO 10077-2 (FA50N Uf od 1,1 W/m2K, FA50N SL Uf od 2,9 W/m2K, FA50N HI Uf od 0,6 W/m2K;
  • Izolacyjność akustyczna Rw od 35 do 39 dB;
  • Klasyfikacja ogniowa - odporne na działanie ognia zewnętrznego - nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

 


Dokumentem uzupełniającym dla powyższej Aprobaty jest Klasyfikacja potwierdzająca właściwości okna połaciowego mocowanego w ruszcie FA50N. Podczas badań okno połaciowe uzyskała następujące właściwości techniczne:

  • Przepuszczalność powietrza wg PN-EN 1026:2001 Klasa 3,
  • Wodoszczelność wg PN-EN 1027:2001 Klasa E 1500,
  • Odporność na obciążenie wiatrem wg PN-EN 12211:2001 Klasa C3/B3,
  • Odporność na uderzenie (od zewnątrz) wg PN-EN 13049:2004 Klasa 5.


Powyższa Aprobata jest ważna do 30 czerwca 2017 roku.