2 Kwietnia, 2015

Konferencja ‘Obiekty użyteczności publicznej’, Łodź

31 marca w Łodzi, w zrewitalizowanym budynku EC1 Miasto Kultury odbyła się konferencja „Obiekty użyteczności publicznej”. Była to pierwsza w tym roku konferencja z cyklu ARCHITEKTURA organizowana przez Studio VIRTUS. Wzięło w niej udział około 120 architektów.
Jej ideą jest przygotowanie platformy spotkań architektów, projektantów, deweloperów, a także kierowników działów inwestycji obiektów użyteczności publicznej z producentami. Spotkania mają także przedstawiać i promować najlepsze przykłady współczesnej architektury zrealizowane na terenie Polski w ostatnich latach.
W ramach seminarium przedstawiliśmy prezentację pt. „Fasady Yawal – Wszystko, co może stanowić o zewnętrznej formie budynku i jego funkcjonalności” . Uczestnicy konferencji mieli również możliwość obejrzenia panoramy miasta z dachu EC1 oraz zwiedzenia hali maszyn, teatru dźwięku, jeziora pamięci.