28 Marca, 2011

Cykl badań dla systemu TM 75EI

W dniu 15.03.2011 zakończono cykl badań którego wynikiem będzie wydanie aneksu do Aprobaty Technicznej dla systemu TM 75EI.

Zakres aneksu obejmuje poszerzenie możliwości stosowania systemu, znaczne uatrakcyjnienie i zwiększenie jego konkurencyjności na rynku.
Nowe rozwiązania, dodane produkty oraz cechy mają na celu uproszczenie prefabrykacji i montażu konstrukcji z jednoczesnym zachowaniem korzystniejszej ceny końcowej.

Aneks będzie obejmował następujące tematy:

  • konstrukcje z łukiem
  • konstrukcje drzwi prasowanych ze szczotką - bez progu
  • nowe zawiasy ze śrubami samogwintującymi
  • zastosowanie piany ogniowej
  • zastosowanie nowych uszczelek pęczniejących firmy Carboline
  • zastosowanie nowego rodzaju szkła Contraflam
  • zastosowanie szkła o większych wymiarach - dla EI30 1600x2600, dla EI60 1800x2600
  • uaktualnienie listy okuć (zamków, elektrozaczepów, samozamykaczy itp.)

Wydanie aneksu przez ITB będzie przez naszą firmę ogłoszone odrębną informacją. Wprowadzone zmiany zostaną ujęte w katalogach systemowych i oprogramowaniu.