30 Listopada, 2010

Badanie świetlika

W Laboratorium Zakładu Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej przeprowadzono z sukcesem próbę pożarową konstrukcji świetlika dachowego i w efekcie YAWAL jako jedyny w Polsce dostawca systemów aluminiowych oferuje konstrukcje dachów aluminiowych ognioodpornych. Świetlik wykonany jest z profili sytemu FASADA 50 EI z szybami zespolonymi o odporności ogniowej 30 min. W związku z pozytywnym wynikiem badania możliwa jest klasyfikacja dla tego typu konstrukcji w klasie REI 30. Zgodnie z zapisami normy PN-EN 1365-2:2002 możliwe jest wykonywanie dachów przeszklonych jedno i dwuspadowych o nachyleniu spadku do 15⁰. W konstrukcji dachu oprócz typowych elementów systemu aluminiowego, zastosowano materiały izolacyjne o bardzo dobrych właściwościach technicznych i jednocześnie bardzo korzystnym stosunku cena – jakość. Sprawdzony model o maksymalnych wymiarach (5m x 3 m) wynikających z gabarytów pieca badawczego, pozwala na stosowanie rozwiązania w bardzo szerokim zakresie. Po uzyskaniu oficjalnych dokumentów potwierdzających uzyskane właściwości rozwiązanie stanowić będzie rozszerzenie oferty YAWAL S.A.