Aktualności

10.06.2021

Wycofanie systemu PI 50N z oferty Yawal S.A.

System PI 50N należy do najstarszych systemów znajdujących się w ofercie Yawal. Został wprowadzony na rynek prawie 30 lat temu. Rozwiązania proponowane w ramach tego systemu obecnie mają znacznie mniejsze zainteresowanie klientów niż pozostałe produkty. 
Odpowiadając więc na zmieniające się potrzeby rynkowe, postanowiliśmy wycofać system PI 50N z oferty.

Alternatywą dla wycofywanego ze sprzedaży produktu jest system TM 62


TM 62 jest trójkomorowym systemem profili aluminiowych służącym do wykonywania nowoczesnych konstrukcji okienno-drzwiowych o optymalnej izolacyjności cieplnej. System ten podobnie jak PI 50N jest dedykowany do budownictwa w klimatach cieplejszych gdzie nie ma wysokich oczekiwań termicznych. Sprawdzi się również jako optymalny system w zabudowie do ogrodów zimowych. Posiada rozwiązania pozwalające na łączenie do z systemem przesuwnym DP Slide. Duża różnorodność specjalistycznych profili umożliwia ekonomiczne wykonywanie konstrukcji odpowiedniej wielkości.

System TM 62 występuje również w wersji TM 62HI, która posiada podwyższone parametry cieplne w stosunku do systemu TM 62 o 20-40%.

TM 62HI jest systemem aluminiowym służącym do wykonania okien i drzwi wymagających izolacji termicznej. Zwiększenie izolacyjności następuje poprzez zastosowanie specjalnych elementów podszybowych w przestrzeni pomiędzy szybą a profilem. 3-komorowa budowa profilu oraz zastosowanie materiału izolującego (poliuretan) pomiędzy przekładkami termiczny wpływa na uzyskanie niskiej wartości współczynnika przenikania ciepła.