Aktualności

08.02.2017

Certyfikat renomowanego belgijskiego instytutu dla Yawal S.A.!

Konstruktorzy Yawal ściśle współpracują w architektami i projektantami nie tylko w dziedzinie kształtowania nowych, innowacyjnych i unikalnych rozwiązań konstrukcyjnych, ale również w zakresie ulepszania już funkcjonujących na rynku systemów. Wszystko po to, aby każdy produkt firmy spełniał najwyższe standardy techniczne.

Działania naszych specjalistów zaowocowały uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do wykonywania kalkulacji termicznej dla okien i drzwi. Yawal S.A. jest jedyną firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, która uzyskała uprawnienia tego typu. Wagę certyfikatu podkreśla fakt, iż został on przyznany przez powstałą w 1992 roku, poważaną na całym świecie instytucję Belgian Construction Certification Association (BCCA).

W ostatnim czasie poprawie uległy również parametry techniczne systemów fasadowych Yawal – FA 50N.

 Przepuszczalność powietrza klasa AE 1500 wg PN-EN 12152
 Wodoszczelność klasa RE 1800 wg PN-EN 12154
 Odporność na obciążenie wiatrem
2400 Pa wg PN-EN 13116
 Odporność na uderzenie
klasa E5/I5 wg PN-EN 14019
 Badanie bezpieczeństwa
3600 Pa wg PN-EN 13116

Partnerzy