Aktualności

19.11.2015

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

W związku z uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 października 2015 roku w przedmiocie wykluczenia z dniem 27 października 2015 roku akcji spółki YAWAL S.A. oznaczonych kodem "PLYAWAL00058" z obrotu giełdowego, Zarząd Spółki niniejszym informuje wszystkich Akcjonariuszy, że akcje YAWAL S.A. będą posiadały formę dokumentu.
Do dnia 3 grudnia 2015 r. wszystkie domy maklerskie są zobowiązane do przekazania Spółce informacji o wszystkich akcjonariuszach Spółki. Po tym dniu, każdy Akcjonariusz może zgłosić się do Zarządu Spółki z pisemnym wnioskiem o wydanie mu dokumentu akcji. Wniosek należy wypełnić według załączonego wzoru i przesłać na adres Spółki pocztą lub złożyć osobiście. Wnioski złożone przed tą datą będą weryfikowane na podstawie list przesłanych przez domy maklerskie.

 

 

Partnerzy