Kariera

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest YAWAL S.A., z siedzibą w Herbach,
  Lubliniecka 36, 42-284 Herby, KRS: 0000049053, NIP: 573-010-60-96, kontakt mailowy pod adresem: iod@m3mcom.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Paweł Markiewicz kontakt mailowy pod adresem e-mailowym: iod@m3mcom.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (w szczególności zapisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy), będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
 4. Dane Osobowe, co do których wyrażono zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO) na przetwarzanie w innych procesach rekrutacyjnych będą przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu. Przedmiotowa zgoda może zostać przez Pana/Panią odwołana w dowolnym czasie.
 5. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem, że Administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z obsługa procesu rekrutacyjnego. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane także podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich – poza strefę UE/EOG, ani do organizacji międzynarodowych.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów, tj. przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnej rekrutacji i nie dłuższy niż 24 miesiące od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych w przypadku wyrażenia zgody w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach lub do momentu cofnięcia zgody.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w zakresie pkt 3 w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mail iod@m3mcom.pl, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwo innych danych jest dobrowolne, , a ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu udział w ww. procesie.
 12. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Specjalista ds. certyfikacji i badań

Miejsce pracy: Herby (pow. lubliniecki)

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania:

 • Aktualizacja dokumentów związanych z certyfikatami produktów tj. nadzorowanie ważności certyfikatów oraz terminowe prowadzenie procesu re-certyfikacji
 • Kontakty z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie certyfikowanych produktów
 • Praca z dokumentacją dotyczącą oceny zgodności
 • Współpraca przy procesie certyfikacji wyrobów z branży budowlanej
 • Katalogowanie i archiwizowanie raportów, kart technicznych i certyfikatów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku mechanika i budowa maszyn lub pokrewne
 • Znajomość obsługi programu AutoCAD i rysunku technicznego
 • Znajomość języka angielskiego i/lub niemiecki na poziomie komunikatywnym - mile widziane
 • Bardzo dobra znajomość obsługi programu MS Office
 • Skrupulatność, umiejętności analityczne
 • Samodzielność, nastawienie na realizację celów
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność zarządzania czasem pracy i konsekwencja w działaniu
 • Czynne prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w innowacyjnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Dodatkową opiekę zdrowotną
 • Korzystne warunki ubezpieczenia grupowego
 • Dofinansowanie do karty Multisport.
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej przyszłych* rekrutacji

Specjalista ds. marketingu

Miejsce pracy: Herby (powiat lubliniecki)

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania:

 • Współudział w tworzeniu i realizowaniu strategii marketingowej dla Grupy Yawal,
 • Budowanie marki poprzez prowadzenie aktywnej komunikacji w sieciach społecznościowych (Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube),
 • Tworzenie i wysyłka newsletterów i komunikatów marketingowych,
 • Administrowanie treściami na stronach internetowych,
 • Tworzenie contentu na strony www, informacje prasowe itd.
 • Opracowywanie koncepcji materiałów marketingowych,
 • Współpraca z zewnętrznymi wykonawcami i dostawcami, w tym z agencjami reklamowymi, marketingowymi oraz mediami,
 • Prowadzenie analiz rynkowych, pomiaru i raportowanie wyników realizowanych działań marketingowych.

Jeśli:

 • Posiadasz wykształcenie wyższe o kierunku marketing, reklama, dziennikarstwo, ekonomia lub pokrewne,
 • Posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Posiadasz umiejętność tworzenia tekstów, kreatywność i lekkość w komunikacji,
 • Cechuję Cię otwartość na nowe projekty i samodzielność w działaniu,
 • Potrafisz posługiwać się językiem angielskim w sposób umożliwiający swobodną komunikację,
 • Posiadasz umiejętność copywritingu 
 • Posiadasz prawo jazdy kat. B

TO CZEKAMY WŁAŚŃIE NA CIEBIE!

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w innowacyjnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz przyjazną atmosferę,
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,Ambitne zadania i możliwość rozwoju zawodowego,
 • Wsparcie zespołu na etapie wdrażania,
 • Dodatkową, prywatną opiekę zdrowotną,
 • Dofinansowanie do karty Multisport,
 • Atrakcyjne warunki ubezpieczenia grupowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Regionalny Kierownik Sprzedaży

Miejsce pracy: Polska Północno-Zachodnia

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania:

 • Aktywne poszukiwanie nowych klientów na wyznaczonym obszarze
 • Obsługa istniejącej sprzedaży i podnoszenie jej wyników
 • Utrzymywanie długofalowych relacji z klientami
 • Prowadzenie negocjacji handlowych
 • Doradztwo w zakresie oferowanych produktów
 • Wsparcie klientów w zakresie technicznym
 • Współtworzenie i wdrażanie strategii rozwoju sprzedaży
 • Bieżąca analiza rynku i konkurencji oraz reagowanie na zmiany
 • Dbanie o dobry wizerunek firmy

Wymagania:

 • Min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku w branży aluminiowej- warunek konieczny
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Komunikatywność, samodzielność i odpowiedzialność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętność budowania i utrzymywania trwałych relacji z klientami
 • Czynne prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Ambitne zadania i możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w młodym, energicznym i przyjaznym otoczeniu
 • Atrakcyjny system premiowy powiązany z osiągniętymi wynikami
 • Dodatkową, prywatną opiekę zdrowotną
 • Dofinansowanie do karty Multisport
 • Atrakcyjne warunki ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej przyszłych* rekrutacji

Specjalista ds. obsługi klienta zagranicznego (USA)

Miejsce pracy: Herby (powiat lubliniecki)

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania:

 • Przyjmowanie oraz potwierdzanie zamówień od klientów zagranicznych
 • Kontakt z klientami zagranicznymi w sprawie realizacji zamówień
 • Udzielanie klientom informacji na temat dostępności oraz warunków sprzedaży produktów
 • Sporządzanie dokumentacji sprzedażowej i transportowej
 • Koordynacja zamawianych projektów z dostawcami
 •  Współpraca z innymi działami firmy w celu zapewnienia wysokiego poziomu jakości obsługi klientów i terminowości realizacji zamówień

Nasze wymagania:

 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację (min. B2) - warunek konieczny
 • Doświadczenie obsłudze klienta w firmie produkcyjnej
 • Mile widziane doświadczenie w spedycji morskiej
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Dokładność, samodzielność, komunikatywność
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Elastyczne godziny pracy
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Ambitne zadania i możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w młodym, energicznym i przyjaznym otoczeniu
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Dodatkową, prywatną opiekę zdrowotną
 • Dofinansowanie do karty Multisport
 • Atrakcyjne warunki ubezpieczenia grupowego

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Konstruktor w Dziale Badań i Rozwoju

Miejsce pracy: Herby (powiat lubliniecki)

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania:

 • Opracowanie dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej na wyroby produkowane i nowo uruchamiane w programie AutoCAD,
 • Wprowadzanie zmian w dokumentacji technologiczno-konstrukcyjnej,
 • Rozwój istniejących rozwiązań technicznych, oraz wprowadzenie nowych technologii, innowacji, usprawnień,
 • Prowadzenie badań i testów potwierdzających parametry projektowanych produktów.

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewne,
 • Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku w branży aluminiowej,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi programu AutoCAD,
 • Znajomość języka angielskiego i/lub niemiecki na poziomie komunikatywnym- mile widziane,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi programu MS Office,
 • Sumienność, rzetelność, kreatywność i systematyczność,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność zarządzania czasem pracy i konsekwencja w działaniu,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w innowacyjnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz przyjazną atmosferę,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Atrakcyjny system premiowy,
 • Dodatkową opiekę zdrowotną,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Dofinansowanie do karty Multisport.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Manager Regionalny Węgry

Miejsce pracy: Węgry 

Zadania:

 • Aktywne poszukiwanie nowych klientów na rynku węgierskim
 • Doradztwo techniczne, pomoc w projektowaniu, ofertowanie oraz sprzedaż systemów aluminiowych
 • Bieżąca realizacja planów sprzedaży w obsługiwanym regionie
 • Bieżąca analiza rynku i konkurencji oraz reagowanie na zmiany
 • Prowadzenie negocjacji handlowych w zakresie posiadanych uprawnień
 • Udział w targach branżowych
 • Współpraca z Dyrektorem Handlowym ds. Eksportu

Wymagania:

 • Biegła znajomość języka węgierskiego w mowie i piśmie-warunek konieczny
 • Znajomość języka angielskiego i/lub polskiego na poziomie komunikatywnym- warunek konieczny
 • Doświadczenie w projektowaniu lub doradztwie technicznym na rynku systemów aluminiowych- warunek konieczny
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnych stanowisku na rynku systemów aluminiowychWykształcenie wyższe techniczne
 • Dyspozycyjność związana z częstymi wyjazdami służbowymi
 • Prawo jazdy kat. B
 • Wysokie umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywanie relacji biznesowych
 • Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, inicjatywa, kreatywność

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy B2B
 • Bardzo atrakcyjny system premiowy uzależniony od wyników sprzedaży, pozyskania nowych klientów
 • Ambitne zadania i możliwość rozwoju zawodowego
 • Niezbędne narzędzia pracy: samochód, komputer, telefon
 • Pracę w młodym, energicznym i przyjaznym otoczeniu

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Doradca Techniczny Węgry

Miejsce pracy: Węgry (praca zdalna)

Zadania:

 • Tworzenie dokumentacji technicznej
 • Doradztwo techniczne
 • Sporządzanie wycen i kosztorysów stolarki aluminiowej
 • Obsługa i bezpośrednie wsparcie klientów eksportowych
 • Prowadzenie szkoleń technicznych u Klientów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – warunek konieczny
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku w branży aluminiowej- warunek konieczny
 • Bardzo dobra znajomość programów do kalkulacji stolarki aluminiowej
 • Umiejętność obsługi programu AutoCad oraz znajomość rysunku technicznego
 • Znajomość języka angielskiego i węgierskiego lub polskiego na poziomie swobodnej komunikacji- warunek konieczny
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy
 • Komunikatywność, kreatywność i zaangażowanie
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • Pracę zdalną w trybie Home Office
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę B2B
 • Niezbędne narzędzia pracy: samochód, komputer, telefon komórkowy
 • Ciekawą pracę w innowacyjnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz przyjazną atmosferę
 • Pracę w młodym, energicznym i przyjaznym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Elektromechanik

Miejsce pracy: Herby (powiat lubliniecki)

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania:

 • Bieżący nadzór nad infrastrukturą w zakładzie
 • Wykonywanie przeglądów prewencyjnych maszyn i usuwanie awarii
 • Instalacje nowych urządzeń
 • Współpraca z serwisami zewnętrznymi
 • Raportowanie przeprowadzonych prac

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe.
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku pracy
 • Umiejętność czytania schematów elektrycznych, diagnostyki układów sterowania, PLC, pneumatyki i hydrauliki siłowej
 • Uprawnienia do eksploatacji urządzeń elektrycznych G1 E
 • Gotowość do pracy w systemie 4 brygadowym

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w innowacyjnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz przyjazną atmosferę
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Dodatkową opiekę zdrowotną
 • Dofinansowanie do karty Multisport,
 • Atrakcyjne warunki ubezpieczenia grupowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Pracownik produkcyjny - Wydział Obróbki Mechanicznej

Miejsce pracy: Herby (pow. lubliniecki)

Oferujemy:  

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Dodatkową premię uzależnioną od wyników pracy
 • Nagrody z Programu Poleceń
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Kartę MultiSport współfinansowaną przez pracodawcę
 • System szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
 • Szansę uczenia się, wymiany wiedzy i doświadczeń wśród najlepszych
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w przyjaznym otoczeniu

Wymagania:

 • Praca w systemie 3 zmianowym
 • Podstawowa znajomość czytania rysunku technicznego i obsługi komputera
 • Chęć poszerzania swojej wiedzy
 • Sumienność i dokładność
 • Mile widziane uprawnienia na suwnice i wózki widłowe (UDT)

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania:

 • Cięcie profili aluminiowych przy użyciu odpowiednich urządzeń
 • Obsługa maszyn przy produkcji detali aluminiowych - frezowanie, gwintowanie
 • Obsługa maszyn na linii termoizolowania profili aluminiowych
 • Wsparcie procesów pakowania gotowych wyrobów detali

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Manager Regionalny (Czechy)

Miejsce pracy: Herby (pow. lubliniecki)

Zadania:  

 • Aktywne poszukiwanie nowych klientów.
 • Doradztwo techniczne, pomoc w projektowaniu, oferowaniu i sprzedaży systemów aluminiowych;
 • Realizacja planów sprzedaży w regionie;
 • Ciągła analiza rynku i konkurencji oraz reagowanie na zmiany;
 • Prowadzenie negocjacji biznesowych;

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość języka czeskiego (umiejętność porozumiewania się w formie pisemnej i ustnej) - warunek konieczny;
 • Znajomość języka angielskiego i/lub polskiego na poziomie komunikatywnym;- warunek konieczny
 • Doświadczenie w projektowaniu lub doradztwie technicznym na rynku systemów aluminiowych- warunek konieczny
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnych stanowisku na rynku systemów aluminiowych
 • Znajomość programu CAD (AutoCAD) lub LiczOkno;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Gotowość do częstych podróży służbowych;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne;
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych;
 • Analityczne myślenie, samodzielność, inicjatywa, kreatywność;

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy B2B;
 • Bardzo atrakcyjny system premiowy związany z wynikami sprzedaży i pozyskiwaniem nowych klientów;
 • Ambitne zadania i rozwój zawodowy;
 • Niezbędne narzędzia pracy: samochód, komputer, telefon;
 • Pracę w młodym, energicznym i przyjaznym zespole;

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Pracownik produkcyjny - Wydział Lakierni

Miejsce pracy: Herby (pow. lubliniecki)

Oferujemy:  

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Przyuczenie do zawodu na wydziale lakierni
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Dodatkową premię uzależnioną od wyników pracy
 • Nagrody z Programu Poleceń
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Kartę Multisport współfinansowaną przez pracodawcę
 • System szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
 • Szansę uczenia się, wymiany wiedzy i doświadczeń wśród najlepszych
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w przyjaznym otoczeniu

Wymagania:

 • Praca w systemie 3 zmianowym
 • Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu obsługi komputera
 • Chęć poszerzzania swojej wiedzy
 • Sumienność i dokładność
 • Mile widziane uprawnienia na suwnice i wózki widłowe (UDT)

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania:

 • Obsługa maszyn na liniach lakierniczych i pomocniczych
 • Obsługa maszyn i urządzeń związanych z obróbką chemiczną profili aluminiowych
 • Lakierowanie proszkowe profili i elementów aluminiowych na manualnej i automatycznej linii lakierniczej
 • Wsparcie procesu pakowania wyrobów lakierowanych

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Manager Regionalny (Litwa)

Miejsce pracy: Litwa (Kraje Bałtyckie)

Zakres obowiązków:  

 • Aktywne poszukiwanie nowych klientów w krajach bałtyckich;
 • Doradztwo techniczne, pomoc w projektowaniu, oferowaniu i sprzedaży systemów aluminiowych;
 • Realizacja planów sprzedaży w regionie;
 • Ciągła analiza rynku i konkurencji oraz reagowanie na zmiany;
 • Prowadzenie negocjacji biznesowych;.

Wymagania:

 • Bardzo dobra znajomość języka litewskiego (umiejętność porozumiewania się w formie pisemnej i ustnej) - warunek konieczny;
 • Znajomość języka angielskiego i/lub polskiego na poziomie komunikatywnym- warunek konieczny;
 • Doświadczenie w projektowaniu lub doradztwie technicznym na rynku systemów aluminiowych- warunek konieczny;
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnych stanowisku na rynku systemów aluminiowych;
 • Znajomość programu CAD (AutoCAD) lub LiczOkno;
 • Wykształcenie wyższe;
 • Gotowość do częstych podróży służbowych;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne;Umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych;
 • Analityczne myślenie, samodzielność, inicjatywa, kreatywność;

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy B2B;
 • Bardzo atrakcyjny system premiowy związany z wynikami sprzedaży i pozyskiwaniem nowych klientów;
 • Ambitne zadania i rozwój zawodowy;
 • Niezbędne narzędzia pracy: samochód, komputer, telefon;
 • Pracę w młodym, energicznym i przyjaznym zespole;

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Konstruktor – Doradca Techniczny (Yawal USA)

Miejsce pracy: Herby i/lub praca zdalna

Zakres obowiązków:

 • Tworzenie dokumentacji technicznej,
 • Sporządzanie wycen i kosztorysów stolarki aluminiowej,
 • Obsługa klientów krajowych i eksportowych,
 • Doradztwo techniczne.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne,
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1/B2- warunek konieczny
 • Mile wdziane doświadczenie na podobnym stanowisku w branży aluminiowej
 • Znajomość programu LiczOkno,
 • Umiejętność obsługi AutoCad,
 • Kreatywność i innowacyjność,
 • Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.,

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w innowacyjnej firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej w trybie home office
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub B2B,
 • Dofinansowanie do karty Multisport
 • Atrakcyjny system premiowy,
 • Dodatkową opiekę zdrowotną,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Magazynier

Miejsce pracy: Herby (pow. lubliniecki)

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjny system premiowy
 • Dodatkową premię uzależnioną od wyników pracy
 • Nagrody z Programu Poleceń
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Kartę Multisport współfinansowaną przez pracodawcę
 • Szansę uczenia się, wymiany wiedzy i doświadczeń wśród najlepszych
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Pracę w przyjaznym otoczeniu

W naszej firmie czekają na Ciebie poniższe wyzwania:

 • Kompletowanie towarów
 • Załadunek i rozładunek towarów
 • Przyjmowanie dostaw
 • Lokowanie towarów magazynie
 • Obsługa wózka widłowego
 • Odpowiedzialność za utrzymywanie porządku w miejscu pracy
 • Dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu

Jeśli:

 • Jesteś osobą sumienną i zaangażowaną
 • Posiadasz motywacje do pracy
 • Mile widziane jeśli posiadasz doświadczenie w pracy w magazynie
 • Mile widziane jeśli posiadasz uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi UDT

TO CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV  wpisując w tytule nazwę stanowiska na adres: praca@yawal.com 

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych* rekrutacji.”

Informacje o rekrutacji

Zastanawiasz się, jaka praca będzie dla Ciebie najlepsza?

Jeśli właśnie kończysz naukę, jesteś absolwentem, doświadczonym profesjonalistą lub po prostu chcesz mieć ciekawą pracę, rozwijać swoje umiejętności w międzynarodowym środowisku i cieszyć się przyjazną atmosferą, dołącz do nas! Nasza firma to miejsce dla Ciebie!

Wyślij swoje CV na adres e-mail: praca@yawal.com 

Benefity 

 

 

PROCES REKRUTACJI

Krok 1

Ocena nadesłanych dokumentów aplikacyjnych

W pierwszym etapie procesu rekrutacji weryfikujemy nadesłane dokumenty aplikacyjne pod kątem zgodności z naszymi oczekiwaniami wobec kandydatów na dane stanowisko pracy. Oceniamy kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe kandydatów.

Krok 2

Wywiad telefoniczny

Na tym etapie kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Zadzwonimy do Ciebie jeśli Twoje kwalifikacje i doświadczenie spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o pracę. Podczas krótkiej rozmowy telefonicznej będziemy chcieli  dowiedzieć się  więcej na temat Twoich potrzeb zawodowych, kompetencji, doświadczenia, dostępności oraz  oczekiwań finansowych.

Krok 3

Spotkanie rekrutacyjne

Po rozmowie telefonicznej wybranych kandydatów zaprosimy na spotkanie do nas. W zależności od Twojej dostępności oraz charakteru stanowiska zaproponujemy rozmowę online lub spotkanie bezpośrednie w siedzibie firmy. W rozmowie rekrutacyjnej weźmie udział rekruter z zespołu HR oraz Twój przyszły przełożony. W trakcie spotkania rekrutacyjnego będziemy chcieli poznać Cię bliżej – porozmawiamy między innymi o Twojej motywacji do pracy, o tym co wiesz o naszej firmie, o Twoich dotychczasowych doświadczeniach, projektach, które realizowałeś/-aś, i  oczekiwaniach wobec nowego miejsca pracy.

W zależności od specyfiki stanowiska, na które będziesz aplikował, zadamy klika pytań technicznych, poprosimy o rozwiązanie testu wiedzy lub analitycznego myślenia bądź też będziemy chcieli porozmawiać z Tobą w języku obcym.

Obok kompetencji bardzo ważna jest dla nas postawa kandydata, dlatego też w trakcie spotkania rekrutacyjnego będziemy chcieli ocenić wartości, którymi kierujesz się w sferze zawodowej.

Krok 4

Decyzja

Po spotkaniach rekrutacyjnych podejmujemy decyzję w sprawie wyboru kandydata i udzielimy informacji zwrotnej wszystkim uczestnikom spotkań. W przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów dotyczących warunków zatrudnienia i dopełnienia niezbędnych formalności.

Krok 5

Witamy w zespole

Zależy nam na tym, aby Grupa Yawal była najlepszym miejscem pracy i rozwoju, dlatego też troszczymy się o stabilność zatrudnienia, przyjazną i bezpieczną atmosferę pracy.  

Działamy zespołowo i chcemy, abyś szybko zaadoptował/-a się w nowym miejscu pracy. W ramach programu adaptacyjnego  wyznaczymy Ci opiekuna, który pomoże poznać naszą organizacje oraz sprawnie wdrożyć Cię na nowym stanowisku pracy.

 

Partnerzy