Projektowanie okien i drzwi

Jaki wymiar otworu w ścianie należy wykonać dla zapewnienia wymaganego światła przejścia w drzwiach?

Budowa drzwi aluminiowych w zdecydowanej większości systemów powoduje znaczne zawężenie światła przejścia względem pierwotnie wykonanego otworu pod zabudowę ślusarki. Poza szerokością profili futryny pamiętać należy o szerokości skrzydła drzwiowego, które po otwarciu do kąta 90° znajduje się w świetle otworu, powodując jego zawężenie. W poszczególnych systemach szerokość, jaką zajmuje konstrukcja w otworze, nieznacznie się różni. Można jednak bezpiecznie założyć, że dla drzwi jednoskrzydłowych otwór wykonany w murze powinien być o 26 cm szerszy od docelowego światła przejścia. Dla drzwi dwuskrzydłowych otwór powinien być szerszy o 36 cm. Natomiast dla uzyskania wymaganej wysokości przejścia otwór w murze powinien być większy o 11 cm. Podane wyżej wymiary nie uwzględniają dodatkowych elementów montowanych na drzwiach, jak np. okucia antypaniczne, które również wpływają na zawężenie światła przejścia.

Maksymalne wymiary drzwi/okna.

Profile Yawal i stosowane systemy okuć pozwalają na wykonanie konstrukcji o dużych wymiarach. Maksymalna wielkość skrzydeł zależy od ich ciężaru, funkcji i systemu. Można np. wykonać okna otwierane o wysokości do 3000 mm i ciężarze do  200 kg.  Katalogi systemowe i katalogi montażowe zawierają szerg nomogramów ułatwiających dobór odpowiednich okuć na podstawie rodzaju,  szerokości, wysokości i ciężaru skrzydła. Dla konstrukcji wykraczająch poza określone wielkości niezbędna jest indywidulana konsultacja rozwiązań.

Kiedy trzeba używać szyb dwukomorowych?

Parametry cieplne szyb jednokomorowych zwykle są niewystarczające dla spełnienia aktualnych wymagań ochrony cieplnej dla okien i drzwi stosowanych w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 16°C. Rozwiązaniem jest korzystanie z szyb dwukomorowych.

Jaka jest izolacyjność akustyczna drzwi i okien?

Izolacyjność akustyczna zależy od zastosowanego szklenia, systemu i sposobu montażu konstrukcji. Gotowe konstrkcje mają zwykle izolacyjnośc akustyczną o ok. 1-4 dB gorszą od zastosowanych szyb.

Jakie są minimalne i maksymalne wymiary konstrukcji w systemach przeciwpożarowych?

W zależności od zastosowanego systemu maksymalne wielkości prezentują się następująco:

System TM 62 EI 30
 ściana 3000 x 6000 mm (wys. x szer.)
 drzwi jednoskrzydłowe 2640 x 1450 mm (wys. x szer.)
 drzwi dwuskrzydłowe 2640 x 2400 mm (wys. x szer.)
System TM 75EI
 ściana w klasie EI 30 5400 x 6000 mm (wys. x szer.)
 ściana w klasie EI 60 4950 x 6000 mm (wys. x szer.)
 ściana całoszklana w klasie EI 30  max. wymiar szkła 3520 x 1760 mm (wys. x szer.)
 max. powierzchnia 5,7 m2
 ściana całoszklana w klasie EI 60  max. wymiar szkła 3840 x 1920 mm (wys. x szer.)
 max. powierzchnia 6,2 m2
 drzwi jednoskrzydłowe 2990 x 1570 mm (wys. x szer.)
 drzwi dwuskrzydłowe 3050 x 2900 mm (wys. x szer.)
 okna techniczne jednoskrzydłowe min. 680 x 580 mm (wys. x szer.)
 okna techniczne dwuskrzydłowe min. 680 x 1059,6 mm (wys. x szer.)
 drzwi dymoszczelne jednoskrzydłowe w klasach EI 30 i 60 2400 x 1200 mm (wys. x szer.)
 drzwi dymoszczelne dwuskrzydłowe w klasach EI 30 i 60 2400 x 2400 mm (wys. x szer.)
System TM 90EI 120
 ściana 4000 x 5240 mm (wys. x szer.)
     

Jaką najmniejszą szerokość powinno mieć skrzydło bierne dla drzwi dwuskrzydłowych niesymetrycznych?

Minimalna szerokość konstrucji często wynika z minimalnej szerokości szyby i maszyn używanych do produkcji stolarki (zagniatarki do naroży) lub ograniczeń narzucanych przez zastosowane okucia. Zwykle jest to ok. 400 mm. Minimalna szerokość skrzydła wyposażonego w dźwignię antypaniczną - 450 mm.

Czym jest system SAP?

System SAP to zespół różnych, połączonych ze sobą  elementów tworzących instalcję która może wykryć pożar, uruchomić alarm oraz zainicjować inne działania dla powstrzymania lub ograniczenia jego rozprzestrzeniania. Do Systemu Alarmu Pożarowego (SAP) podłącza się szereg czujników i urządzeń służących zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania. Mogą to być np. siłowniki klap i oknien oddymiających, drzwi o odporności ogniowej, okna  i drzwi napowietrzające. Wymienione elementy mogą być częściami składowymi SAP.  Rozwiązanie można zaimplementować do każdego systemu Yawal.

Zapytaj eksperta

Partnerzy