Powrót

System TM 75EI

System służy do wykonywania przeciwpożarowych ścian i drzwi o klasach odporności ogniowej od El 30 do El 60, które są stosowane jako przegrody ogniowe zewnętrzne i wewnętrzne.

Umożliwia także wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych. Profile termoizolowane systemu TM 75EI składają się z dwóch części aluminiowych oddzielonych od siebie przekładkami temicznymi. Rolę izolacji w profilach spełniają przekładki termiczne o szerokości 32 mm. Profile wykonywane są w dwóch wariantach konstrukcyjnych różniących się stopniem wypełnienia komór kształtowników aluminiowych wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi.

Pobierz ulotkę Pobierz ulotkę

ZALETY SYSTEMU

• symetryczna budowa profili,
• klasyfikacja systemu jako dymoszczelny w klasie Sa, S200,
• klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),

• duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych od ścian działowych poprzez witryny i drzwi jedno oraz dwuskrzydłowe (możliwa wersja z naświetlami i doświetlami),
• wypełnienia z szybami jedno i dwukomorowymi,
• szeroki wybór dostawców szyb przeciwpożarowych,
• nowe wkłady izolacyjne poprawiające współczynnik przenikania ciepła.

PARAMETRY TECHNICZNE

 Przepuszczalność powietrza klasa 2 wg PN-EN 12207
 Wodoszczelność klasa 3A wg PN-EN 12208
 Klasyfikacja ogniowa klasa EI 30, EI 60 wg PN-EN 13501-2+A1:2016
oraz wg PN-EN 13501-2:2016-07
 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C1 wg PN-EN 12210
 Współczynnik przenikania ciepła Uf = od 2,1 W/m2K wg PN-EN ISO 6946
 Izolacyjnść akustyczna Rw =30÷40 dB wg PN-EN ISO 20140-3
 Aprobata techniczna AT-15-6830/2016
 Raport klasyfikacyjny PN-EN 16034
   

 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

    DRZWI OKNA STAŁE

 Grubość konstrukcyjna drzwi

 Profil ościeżnicy 74,8 mm/82 mm
74,8 mm/82 mm
 Profil skrzydła 74,8 mm/82 mm 74,8 mm/82 mm
 Grubość szyby   8÷62 mm 8÷62 mm
       

Powiązane systemy

System TM 75EI - Obiekty referencyjne

Partnerzy