Powrót

System TM 75EI

System służy do wykonywania przeciwpożarowych ścian i drzwi o klasach odporności ogniowej od El 30 do El 60, które są stosowane jako przegrody ogniowe zewnętrzne i wewnętrzne.

Umożliwia także wykonywanie konstrukcji dymoszczelnych. Profile termoizolowane systemu TM 75EI składają się z dwóch części aluminiowych oddzielonych od siebie przekładkami temicznymi. Rolę izolacji w profilach spełniają przekładki termiczne o szerokości 32 mm. Profile wykonywane są w dwóch wariantach konstrukcyjnych różniących się stopniem wypełnienia komór kształtowników aluminiowych wkładami izolacyjnymi, ognioochronnymi.

Pobierz ulotkę Pobierz ulotkę

ZALETY SYSTEMU

• klasyfikacja systemu jako dymoszczelny w klasie Sa, S200
• klasyfikacja materiałów jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO),
• duży wybór rozwiązań konstrukcyjnych od ścian działowych poprzez witryny i drzwi jedno oraz dwuskrzydłowe (możliwa wersja z naświetlami i doświetlami),
• szeroka gama wypełnień o grubości do 62 mm.

PARAMETRY TECHNICZNE

 Przepuszczalność powietrza klasa 2 wg PN-EN 1026
 Wodoszczelność klasa 3A wg PN-EN 1026
 Klasyfikacja ogniowa klasa EI2 15 - EI2 60 wg PN-EN 13501-2+A1
 Odporność na obciążenie wiatrem klasa C1 wg PN-EN 12211
 Współczynnik przenikania ciepła Uf ≥ 2,55 W/(m2K) wg PN-EN ISO 10077-2
 Izolacyjnść akustyczna Rw ≤41 dB wg PN-EN ISO 10140-3
 Aprobata techniczna AT-15-6830/2016
 Odporność na włamanie  RC2, RC3 wg PN-EN 1628
 Reakcja na ogień NRO wg PN-90/B-02867
   

 

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

    DRZWI OKNA STAŁE

 Grubość konstrukcyjna drzwi

 Profil ościeżnicy 74,8 mm/82 mm
74,8 mm/82 mm
 Profil skrzydła 74,8 mm/82 mm 74,8 mm/82 mm
 Grubość szyby   do 62 mm do 62 mm
       

Powiązane systemy

System TM 75EI - Obiekty referencyjne

Partnerzy