Misja /Wizja/Wartości

Chcemy, aby nasze działania przysłużyły się środowisku i ludziom, dlatego nasza misja zawiera się w zdaniu:
"Poprzez kompleksowe i innowacyjne rozwiązania z pasją tworzymy piękny i bezpieczny świat".

Dążąc do realizacji tego celu, wyznaczyliśmy wartości, którymi będziemy się kierować w codziennym działaniu:
innowacyjność, zaangażowanie, rozwój, profesjonalizm, pewność, zaufanie

Nasze cele i wartości przekładają się na następującą wizję pozycji Yawal S.A. na rynku aluminium:
"Chcemy być najbardziej cenioną polską firmą aluminiową w Europie i najbardziej europejską firmą aluminiową w Polsce".

Partnerzy