Poniżej znajdziesz zestaw najczęściej zadawanych pytań.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania - skontaktuj się z nami

Budowa drzwi aluminiowych w zdecydowanej większości systemów powoduje znaczne zawężenie światła przejścia względem pierwotnie wykonanego otworu pod zabudowę ślusarki.

Poza szerokością profili futryny pamiętać należy o szerokości skrzydła drzwiowego, które po otwarciu do kąta 90° znajduje się w świetle otworu, powodując jego zawężenie. W poszczególnych systemach szerokość, jaką zajmuje konstrukcja w otworze, nieznacznie się różni. Można jednak bezpiecznie założyć, że dla drzwi jednoskrzydłowych otwór wykonany w murze powinien być o 26 cm szerszy od docelowego światła przejścia. Dla drzwi dwuskrzydłowych otwór powinien być szerszy o 36 cm. Natomiast dla uzyskania wymaganej wysokości przejścia otwór w murze powinien być większy o 11 cm. Podane wyżej wymiary nie uwzględniają dodatkowych elementów montowanych na drzwiach, jak np. okucia antypaniczne, które również wpływają na zawężenie światła przejścia.

Profile Yawal i stosowane systemy okuć pozwalają na wykonanie konstrukcji o dużych wymiarach.

Maksymalna wielkość skrzydeł zależy od ich ciężaru, funkcji i systemu. Można np. wykonać okna otwierane o wysokości do 3000 mm i ciężarze do  200 kg.  Katalogi systemowe i katalogi montażowe zawierają szerg nomogramów ułatwiających dobór odpowiednich okuć na podstawie rodzaju,  szerokości, wysokości i ciężaru skrzydła. Dla konstrukcji wykraczająch poza określone wielkości niezbędna jest indywidulana konsultacja rozwiązań.

Parametry cieplne szyb jednokomorowych zwykle są niewystarczające dla spełnienia aktualnych wymagań ochrony cieplnej dla okien i drzwi stosowanych w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 16°C. Rozwiązaniem jest korzystanie z szyb dwukomorowych.

Izolacyjność akustyczna zależy od zastosowanego szklenia, systemu i sposobu montażu konstrukcji. Gotowe konstrukcje mają zwykle izolacyjnośc akustyczną o ok. 1-4 dB mniejszą od zastosowanych szyb.

Minimalna szerokość konstrucji często wynika z minimalnej szerokości szyby i maszyn używanych do produkcji stolarki (zagniatarki do naroży) lub ograniczeń narzucanych przez zastosowane okucia. Zwykle jest to ok. 400 mm. Minimalna szerokość skrzydła wyposażonego w dźwignię antypaniczną - 450 mm.

System SAP to zespół różnych, połączonych ze sobą  elementów tworzących instalcję która może wykryć pożar, uruchomić alarm oraz zainicjować inne działania dla powstrzymania lub ograniczenia jego rozprzestrzeniania.

Do Systemu Alarmu Pożarowego (SAP) podłącza się szereg czujników i urządzeń służących zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowania. Mogą to być np. siłowniki klap i oknien oddymiających, drzwi o odporności ogniowej, okna  i drzwi napowietrzające. Wymienione elementy mogą być częściami składowymi SAP.  Rozwiązanie można zaimplementować do każdego systemu Yawal.