FA 50N RW - okna oddymiające

W celu zapewnienia ochrony przed szkodliwym wpływem dymu podczas pożaru stosuje się systemy wentylacyjne pozwalające na wytwarzanie stref wolnych od dymu. Można je wykonać poprzez montaż klap oddymiających YAWAL.

Klapy oddymiające wykonuje się z profili do konstruowania okna dachowego Yawal. Jako elementy napędu i sterowania w zabudowie używa się specjalistycznych, przebadanych i certyfikowanych siłowników zgodnie z normą EN 12101-2.

Zalety systemu

 • możliwość stosowania siłowników łańcuchowych, trzpieniowych,
  ramieniowych, o napędzie pneumatycznym i elektrycznym,

 • możliwość stosowania pojedynczych siłowników oraz w układzie
  zsynchronizowanym – tandem,

 • system przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego
  poprzez zwiększenie widoczności i ułatwienie przeprowadzenia akcji
  gaśniczej przez straż pożarną,

 • różnorodność i wysoka funkcjonalność zastosowanych rozwiązań,

 • możliwość łączenia ze wszystkimi systemami Yawal.

Parametry techniczne

  Okno oddymiające ESCO NRWG Okno oddymiające GEZE NRWG
Niezawodność PN-EN 12101-2 Re 1000 Re 1000
Działanie w niskiej temperaturze PN-EN 12101-2 T(00) T(-05)
Działanie pod obciążeniem wiatrem
WL 1000 PN-EN 12101-2
WL 1000 WL 1100
Odporność na wysoką temperaturę
B 300 PN-EN 12101-2
B 300 B 300
Reakcja na ogień PN-EN 13501-1 F E

Charakterystyka systemu

  Okno oddymiające ESCO NRWG Okno oddymiające GEZE NRWG
System profili aluminiowych FA 50N RW FA 50N RW
Maksymalne wymiary skrzydła
okna dachowego
1500 x 2500 mm 1500 x 2500 mm
Maksymalny ciężar skrzydła 190 kg 200 kg