30 Júna, 2022

Energeticky úsporné hliníkové okná a dvere, čo si treba všímať?

Výber stolárskych okenných a dverových výrobkov pre novovznikajúci dom je skutočnou dilemou.

V dnešných časoch sa výber netýka iba materiálu, z ktorého sa majú zhotoviť konštrukcie. Pri rozhodovaní je potrebné brať do úvahy niekoľko aspektov, ako sú: estetika, bezpečnosť, funkčnosť, užívateľský komfort a tesnosť, a predovšetkým energetická úspornosť.

Životnosť okien a dverí sa v súčasnosti odhaduje na približne 30 rokov, preto by ste sa mali zamerať na bezporuchové výrobky najvyššej kvality, ako sú systémy okien a dverí Yawal, z ktorých je možné vyrábať energeticky úsporné okná, panelové dvere, výklady alebo deliace priečky.


SÚČINITEĽ PRECHODU TEPLA

Najdôležitejšou úlohou moderného okna je udržiavať teplo vo vnútri budovy, čo sa odrazí v znížení spotreby energie a v konečnom dôsledku v znížení nákladov na vykurovanie. V tejto súvislosti nie sú zanedbateľné ani zväčšujúce sa rozmery okien, ktoré nielen prispievajú k lepšiemu osvetleniu budovy, ale  predovšetkým k získavaniu slnečnej energie.

V súlade s právnymi predpismi platnými v Poľsku sa za energeticky úsporné považujú stolárske výrobky, ktorých súčiniteľ prechodu tepla Uw nie je väčší ako 0,8 W/(m²K) pre okná a 1,0 W/(m²K) pre dvere. Táto prísna norma pre novostavby je v zhode s usmerneniami Inštitútu pre pasívne domy z Darmstadtu nesmie Uw v tomto type konštrukcií prekročiť úroveň 0,8 W/(m²K). V poriadku, ale zjednodušene povedané - čo nám dáva tento súčiniteľ v praxi? Ušetrené peniaze!

Zníženie súčiniteľa len o 0,1 W/(m²K) umožňuje znížiť ročné náklady na vykurovanie o 175 až 300 EUR (táto hodnota bola vypočítaná pre byt s rozlohou 200 m²). Jednotlivo to možno nie je veľmi veľká hodnota, ale pri prepočte na 30 rokov umožní ušetriť sumu takmer 9 000 EUR.

ENERGETICKY ÚSPORNÉ HLINÍKOVÉ PROFILY

Ako výrobcovia dosahujú primeranú úroveň prechodu tepla?

Zasklenie v tomto prípade zohráva obrovskú úlohu. Čím je zasklenie hrubšie a čím väčší je podiel sklenenej tabule na celkovej ploche okna, tým sa stáva energeticky úspornejším.

Systémy Yawal umožňujú použitie všetkých druhov dvoj- a trojkomorových skiel, ktoré sú dostupné na trhu. Ďalším dôležitým prvkom sú hliníkové profily, z ktorých sa zhotovujú okenné rámy. Majú komorovú štruktúru doplnenú dvomi tepelnými mostíkmi zložitých tvarov, ktoré sú zodpovedné za udržiavanie tepla vo vnútri miestnosti. Usporiadanie mostíkov vo vnútri systému je veľmi dôležité. Čím rovnejšiu izotermu vytvárajú, tým väčšia bude tepelnoizolačná schopnosť celej konštrukcie. Systémy Yawal patria medzi najpredávanejšie riešenia na trhu z hľadiska najlepších tepelných vlastností.

MONTÁŽ NA PÁSKY

Nákup energeticky úsporných okien predstavuje iba polovicu vašej cesty. Aj tie najlepšie skonštruované okná alebo dvere nebudú spĺňať svoje vlastnosti, ak budú nesprávne namontované. Energeticky úsporné konštrukcie okien a dverí sa musia inštalovať metódou na pásky.

Tradičný spôsob montáže okien a dverí do stien budovy spôsobuje vznik tepelných mostov prispievajúcich k strate tepla a zvyšujúcich riziko prenikania vlhkosti do steny v mieste styku s oknom. Alternatívou je metóda vrstvovej montáže, ktorá sa inak nazýva „montážou na pásky”. Podstata tejto metódy spočíva v umiestnení konštrukcie do tepelnoizolačnej vrstvy.

Pri vrstvovej montáži plní veľmi dôležitú úlohu správne zostavená pomocná konštrukcia, na ktorej spočíva celá konštrukcia okna. Tvorí sa pomocou tesného nosného rámu pripevneného k stene. Je postavená segmentovo z montážnych (tzv. teplých) nosníkov s vloženými oceľovými kotvami, vyrobených z izolačného materiálu (napr. expandovaného polystyrénu – EPS).

Pri technike montáže na pásky sa používajú tri izolačné vrstvy. Z vnútornej strany sa použije parotesná páska alebo fólia, ktorá zabraňuje prenikaniu vlhkosti zo steny do tepelnoizolačnej vrstvy. Prostredná vrstva, ktorá plní funkciu tepelnej izolácie, je zhotovená z polyuretánovej peny. Na rozdiel od vnútornej vrstvy sa z vonkajšej strany umiestni paropriepustná fólia alebo expanzný pás s paropriepustnými vlastnosťami, ktorý umožňuje difúziu vodnej pary, ale zároveň chráni pred nepriaznivým vplyvom atmosférických zrážok.